Yannick Bults

Kandidaat Leden en Activiteiten

Kameraden,

De afgelopen periode heb ik de eer gehad om velen van jullie de hand te mogen schudden. Misschien echter niet iedereen. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Yannick Bults en ik wil jullie nieuwe bestuurslid leden & activiteiten worden.

In de afgelopen periode heb ik kunnen zien wat ongelijkheid en ongelijke kansen met mensen doen. Ongelijkheid is vanzelfsprekend niet eerlijk en moet elk uur van de dag bestreden worden. Gelukkig strijden wij daar als Jonge Socialisten dan ook iedere dag en nacht, ieder uur en elke minuut voor. In het dagelijks leven volg ik de opleiding SAW aan het MBO. Dankzij deze studie loop ik stage op een school voor moeilijk lerende kinderen. Hier zie ik ongelijke kansen in het onderwijs en nog belangrijker, hier zie ik dat directe betrokkenheid en aandacht voor mensen ontzettend belangrijk is.

Dat persoonlijke contact vind ik ook binnen onze vereniging ontzettend belangrijk. Met persoonlijk contact, wil ik er als bestuurslid ook voor zorgen dat leden zich thuis voelen in de vereniging. Hierdoor zullen mensen zich verbonden voelen met onze vereniging en knokken voor onze sociaaldemocratische idealen. Door persoonlijk contact zullen meer mensen actiever worden. Daarnaast moeten we het persoonlijke contact uitdragen. Hier kwam ik achter toen ik werkte bij team leden op het PvdA partijkantoor. Ik  merkte namelijk dat  wanneer we het land door trokken, we vaak het eerste persoonlijke contact waren dat mensen met de PvdA hadden. Ik wil ervoor zorgen dat we dit contact zo snel mogelijk met onze nieuwe leden leggen. Zodat niemand zich vergeten voelt binnen onze vereniging en dat iedereen de positie in kan nemen binnen onze vereniging die hij of zij wilt.

Nieuwe leden zijn belangrijk, maar daarnaast mogen we de oudere leden ook niet vergeten. Ik wil dit bereiken door uitdagende activiteiten te organiseren en met leden in gesprek te gaan over activiteiten die zij belangrijk vinden. Waar leden in contact komen met mensen die je niet in het dagelijks leven tegenkomt, een mooi voorbeeld vind ik hiervan vind ik de Poten in de Modder tour waar je bijvoorbeeld langs gaat bij een kerncentrale. Ik zou deze tour dan ook graag doorzetten en doorontwikkelen.

Leden uit verschillende uithoeken van het land stimuleren om met elkaar in contact te komen, zo bouwen we samen aan een hechtere vereniging , ook dat is een uitdaging die ik aan wil gaan. Door de landelijke activiteiten vaker, dus niet uitsluitend, buiten de Randstad te houden worden ze voor veel van onze leden toegankelijker. je niet meer regionaal, maar nationaal denkt.

Een ander belangrijk thema vind ik de diversiteit binnen onze vereniging.  Het werd al opgemerkt tijdens het afgelopen ledenweekend dat we oververtegenwoordigd zijn door vwo’ers en universitair geschoolden. De diversiteit in onze vereniging kunnen we onder andere vergroten door echt te kijken naar alle opleidingsniveaus. We hebben als JS veel campagne gevoerd voor mbo’ers, het aantal ongelijke kansen voor mbo’ers teruggedrongen door het gebruik van het studenten-ov mogelijk te maken voor minderjarige mbo’ers en nu is het zaak dat we de studenten op het mbo ook aan ons weten te binden. Studenten op het mbo hebben best een heleboel interesse en kennis in de politiek, het blijft jammer genoeg vaak een te grote stap om zelf op zo’n vereniging af te stappen. Daarom is het aan ons om zelf die stap te zetten. De stap die ik vanuit de functie leden en activiteiten wil zetten is afdelingen helpen met het benaderen van mbo’s om gastlessen te geven over de politiek en wat het inhoud om lid te zijn van een politieke jongerenorganisatie.

Ik hoop dat ik in mijn bestuursjaar kan bijdragen aan een actiegerichte vereniging. Wouter Booij vroeg het ook al op het (nieuwe) ledenweekend: “waar word jij nou boos van?” Met die vraag wil ik graag verder, in mijn bestuursjaar wil ik leden helpen met het koppelen van een actie aan deze vraag. Hopelijk worden we dan een vereniging die zichtbaar is, die gehoord wordt en die daadkrachtig staat voor onze waarden.

Ten slotte heb ik nog één ding te bieden namelijk onuitputtelijke strijdlust. Knokken voor onze idealen en knokken voor onze vereniging. Vechten voor elk individueel lid met problemen en die door ons, en hopelijk straks door mij als bestuurslid leden, geholpen kan worden. Want vechten voor iedereen, is in deze gepolariseerde samenleving belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker, het zorgt voor een gezellige en vooral hele mooie vereniging.

Ik hoop op jullie steun en vertrouwen,

Met rode groet,

Yannick Bults

Facebook-pagina
Jonge Socialisten in de PvdA