Onderwijs

Goed onderwijs voor allen ligt aan de basis van de idealen van de sociaaldemocratie. Uit goed onderwijs halen we namelijk allemaal winst.

Door de inzet van sociaaldemocraten voor goed onderwijs is de samenstelling van de Nederlandse samenleving aanzienlijk veranderd. Als Werkgroep Onderwijs van de Jonge Socialisten in de PvdA zetten wij dit werk voort en blijven we de strijd aangaan voor goed en bereikbaar onderwijs.

Discussieavonden

De Werkgroep Onderwijs organiseert discussieavonden over alle vormen van onderwijs in Nederland; van basis- en speciaalonderwijs, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, tot hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs en een leven lang leren. Waar ligt de toekomst van het onderwijs op sociaaldemocratisch gebied? Hoe gaan we dit vorm geven? Discussieer mee met de Werkgroep Onderwijs; hou de agenda en Facebook in de gaten voor meer informatie.

Meedoen?

De Werkgroep Onderwijs organiseert activiteiten met interessante sprekers en voert debatten over wat wij als sociaaldemocraten van ons onderwijs verwachten. Daarnaast komen we als werkgroep ook bij elkaar om onze eigen kennis over onderwijs verder te verbreden en te verdiepen. Zo proberen we samen het onderwijsstandpunt van de JS aan te scherpen en onze stem te laten horen! Doe ook mee met de Werkgroep Onderwijs: iedereen is welkom! E-mail ons op onderwijs@js.nl.

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

  • Twan WilmesTwan WilmesPenningmeester & Bestuurslid AfdelingenMailTelefoon+31630815787
Jonge Socialisten in de PvdA