Integratie

Door de economische crisis leken de vraagstukken van integratie en immigratie weer wat minder belangrijk te worden, maar het afgelopen jaar zijn ze weer teruggekomen op de politieke kalender. Door de vele mensen die uit Syrië en andere landen vluchten. Door de verwerpelijke protesten tegen AZC’s. En door de verschrikkelijke aanslagen in Parijs.

Migratie- en integratieonderwerpen hebben sinds de opkomst van Pim Fortuyn het politieke debat gedomineerd. Ook de PvdA en de JS hebben hun aandeel daarin gehad, en in de afgelopen paar jaar zijn onze standpunten een aantal keer flink herzien. Dat wil echter niet zeggen dat die onderwerpen daarmee afgerond zijn – integendeel. Hoewel het lijkt alsof het stof inmiddels een beetje is neergedaald rond integratie en de discussie beperkt lijkt te blijven tot symboolvragen als de wenselijkheid van Halalwoningen, blijven er genoeg vragen over waar nog geen definitief antwoord op is.

We kunnen ons in ieder geval afvragen of de consensus niet te veel naar rechts is verschoven. Is de toon tegenover immigranten niet te hard? Of vragen we juist nog te weinig van diegenen die zich nieuw in Nederland vestigen? Moeten we illegaliteit strafbaar stellen? Moet je Nederlands kunnen om een uitkering aan te vragen? Waar zitten de grenzen aan vrije uitoefening van religie? Dat is het soort vragen waar de werkgroep Integratie over praat, en waarmee we de JS en de PvdA proberen bij te sturen. Denk jij dat je daar iets over te zeggen hebt, laat het ons dan weten!

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

  • Twan WilmesTwan WilmesPenningmeester & Bestuurslid AfdelingenMailTelefoon+31630815787
Jonge Socialisten in de PvdA