Twan Wilmes

Kandidaat Penningmeester en Afdelingen

Beste jonge socialist,

Toen ik vijf jaar geleden lid werd van de JS voelde ik me direct thuis. Ik werd lid omdat ik het schandalig vind dat er nog zo veel mensen gediscrimineerd worden in Nederland, omdat ik zag dat jongeren met rijkere ouders veel meer kansen krijgen om iets van hun leven te maken dan anderen en omdat ik mee wilde helpen in de strijd voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tegen uitbuiting van werknemers. Bij de JS kwam ik mensen tegen met dezelfde idealen en dezelfde drive om daarvoor te vechten. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier de functie Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen vervuld in het landelijk bestuur. Het is een geweldig jaar geweest met vele hoogtepunten. Een compleet overzicht zal ik jullie besparen, maar het congres in Tilburg, onze politieke acties, zoals het leggen van bloemen bij de Britse ambassade na het Brexitreferendum en de vele campagnetours, met de trein, busjes en een rode dubbeldekker, zullen me zeker bijblijven.

Naast een hoop hoogtepunten kende het jaar helaas ook een groot dieptepunt. Dat was natuurlijk de verkiezingsuitslag. De uitslag is ontzettend slecht voor de invloed van de sociaaldemocratie in de Nederlandse politiek. Daarnaast heeft de JS als vereniging helaas ook last van de uitslag omdat die betekent dat we minder subsidie ontvangen. Met minder inkomsten kunnen we helaas niet meer alles blijven doen dat we de afgelopen jaren deden. De afgelopen maanden hebben we gebruikt om met leden in gesprek te gaan over hoe onze vereniging er de komende jaren uit moet gaan zien. Hiervoor organiseerden we in april een verenigingsconferentie. Aan de hand van deze ideeën hebben we een wijzigingsvoorstel op de begroting voor 2017 geschreven dat voorlicht op het voorjaarscongres. Maar de grootste klap moet nog komen. 2018 wordt het eerste jaar waarbij de subsidie die we ontvangen volledig gebaseerd wordt op de nieuwe politieke situatie. Dat betekent dat we op de nieuwe begroting nog flink moeten gaan bezuinigen.

Dat we als vereniging pas halverwege het bezuinigingsproces zijn en ik, hoe cliché dat ook klinkt, het gevoel heb dat mijn werk er nog niet op zit, is een van de redenen waarom ik heb besloten me te herkandideren voor de functie Penningmeester & Bestuurslid Afdelingen. De ervaring die ik het afgelopen jaar heb opgedaan in deze functie wil ik gebruiken om ervoor te zorgen dat ook in 2018, als de vereniging het met minder inkomsten moet stellen, we zo veel mogelijk interessante en leerzame activiteiten voor onze leden kunnen organiseren.

Het afgelopen jaar heb ik veel contact gehad met afdelingsbesturen. Ieder nieuw afdelingsbestuur heeft een bestuurstraining aangeboden gekregen die dit jaar een nieuwe, meer praktische invulling heeft gekregen. Omdat blijkt dat nog niet alle afdelingen even actief zijn wil ik komend jaar het contact met de afdelingen die het nodig hebben intensiveren en waar nodig extra ondersteuning bieden. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat afdelingsbesturen meer van elkaar gaan leren. Dat kan informeel door besturen te stimuleren elkaars activiteiten te bezoeken, maar ook door speciale avonden te organiseren waar afdelingsbesturen die ergens heel goed in zijn andere besturen tips kunnen geven.

De afgelopen jaren is helaas gebleken dat de werkgroepen nooit echt actief zijn geworden. Op een paar positieve uitzonderingen na hebben de werkgroepen nooit een centrale plaats in de vereniging verworven. Het wordt tijd om daar verandering in te brengen. Door de huidige structuur van werkgroepen om te gooien en leden met bepaalde interesses op projectbasis te vragen om mee te denken hoop ik iedereen op inhoudelijk vlak te kunnen bieden wat ze zochten in een werkgroep. Zo kunnen we groepjes leden bijvoorbeeld vragen om een resolutie voor op het congres te schrijven of om mee te helpen met het opzetten van een politieke actie.

De verkiezingsuitslag heeft er helaas ook voor gezorgd dat het voor de Jonge Socialisten lastiger is geworden om gehoord te worden door de media. En dan is er maar één oplossing. Dat is harder schreeuwen. Op het ledenweekend in april deed Wouter Booij een oproep om actie te voeren op die onderwerpen die je boos maken. Deze inspirerende oproep werd direct in de praktijk gebracht in verschillende afdelingen. Zo hebben we de afgelopen weken geprotesteerd in Kampen tegen een avondklok voor asielzoekers, bij de Russische ambassade in Den Haag tegen het opsluiten van homo’s in Tsjetsjenië en in Amsterdam tegen de slechte arbeidsvoorwaarden van maaltijdbezorgers. Dit soort acties wil ik het komende jaar meer ondersteunen. Want, hoe leuk het soms ook is, met praten in zaaltjes gaan we deze wereld niet veranderen. Als wij onze idealen willen verwezenlijken moeten we de straat op.

De JS is een prachtige vereniging. We delen allemaal dezelfde waarden en idealen, waar we samen voor strijden. Door actief invloed uit te oefenen op de PvdA en ons te laten horen in het publieke debat kunnen we stapje voor stapje deze idealen verwezenlijken. Maar het mooie aan de JS is dat we naast alle politiek inhoudelijke discussies en acties ook gewoon heel veel plezier met elkaar hebben. Deze combinatie van inhoud en gezelligheid zorgt ervoor dat ik me met volle overtuiging opnieuw kandidaat stel voor het landelijk bestuur. Ik hoop op jullie steun bij de verkiezingen.

Mochten jullie naar aanleiding van mijn brief nog vragen hebben, aarzel dan vooral niet om me een mailtje te sturen, te bellen of me even aan te spreken op een activiteit.

Met rode groeten,

Twan Wilmes

E-mail: twanwilmes@me.com

Tel: 0630815787

Facebook-pagina
Jonge Socialisten in de PvdA