Thomas de Groot

Kandidaat Internationaal Secretaris

Beste Jonge Socialisten,

Ondanks dat de zomer nog niet eens is aangebroken, is 2017 al een bewogen jaar. President Macron, de Nederlandse verkiezingen en Brexit zijn maar een paar voorbeelden. Desalniettemin staat één ding als een paal boven water: Europa staat op een kruispunt en de EU moet worden hervormd.

De EU haar fundamentele waarden zijn gelijkheid, vrijheid, menswaardigheid en democratie, kortom, veel meer dan alleen maar een interne markt. Samen met jullie wil ik strijden voor een socialere EU. Een EU voor waardig werk, gelijke kansen, waar meer wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en waar jongeren meer betrokken worden. Een EU die eer doet aan haar kernwaarden. Hier wil ik voor strijden en daarom stel ik mij kandidaat voor de functie Internationaal Secretaris binnen het bestuur van de Jonge Socialisten in de PvdA.

In 2013 ging ik als kersverse student naar mijn eerste activiteit binnen de JS. Nu, vier jaar later ben ik meer dan ooit verknocht aan onze vereniging. Inmiddels heb ik drie jaar deelgenomen als bestuurslid van de Jonge Socialisten Amsterdam. Ik heb onder andere masterclasses, acties en debatten georganiseerd met andere politieke jongerenorganisaties en een congres over de toekomst van steden. Voor de PvdA heb ik o.a. deelgenomen aan de Eurobrigade voor de afgelopen Europese verkiezingen wat mijn passie voor een socialer Europa heeft aangewakkerd.

Echter, in het huidige klimaat van exclusiviteit (Brexit, Wilders, Trump, Le Penn), staan onze sociaal-democratische waarden onder druk. Daarom wil ik juist de Europese inclusiviteit in jongeren aanwakkeren en en laten zien dat een betere wereld gemaakt kan worden. We moeten laten zien dat jongeren een stem hebben waar naar geluisterd wordt en dat hun meningen er toe doen (denk aan de Vice verkiezingsfilmpjes).

Als je naar de laatste Nederlandse verkiezingsuitslagen kijkt, zie je dat de jongeren zich hier langzaam aan meer bewust van zijn en daar ook naar stemmen. Het stimuleren van de interne motivatie en het stemgedrag van jongeren is dus heel belangrijk en mijns inziens een speerpunt voor de werkgroep internationaal.

Deze strijd gaat niet vanzelf, er is veel te doen. En dit begint bij het actief betrekken van jongeren bij Europa. De EU wordt door jongeren vaak gezien als een “ver van je bed show” en zeker als mensen uit zichzelf niet veel interesse hebben in de politiek kan ik hen geen ongelijk geven. Laten we daarom Europa naar de jongeren toebrengen. We hebben al het schaduwparlement, waarbij een EU parlementariër naar Nederland komt en verteld met welke zaken ze nu bezig zijn om zo met de leden te sparren. Ik vind dit een fantastisch initiatief om jonge mensen bij Europa te betrekken! Daarom wil ik hier verder op bouwen en het ook veel breder trekken dan alleen de JS leden. Laten we samenwerken met studentenorganisaties, opleidingen en studentenverenigingen om zo veel mogelijk mensen hierbij te betrekken.

Ook is het van groot belang om onze eigen leden actief te betrekken bij de werkgroep Internationaal en Politiek. Ik wil dit bereiken met niet alleen JS leden benaderen, maar samen met de werkgroep werkbezoeken organiseren, masterclassen opzetten over internationale vraagstukken en door samen te werken met onze internationale zusterorganisaties. Op deze manier wil ik “internationaal” toegankelijk houden voor al onze leden.

In het achterhoofd houdende dat de Europese verkiezingen langzaam maar zeker naderen, is het tevens van belang dat we alvast gaan kijken naar hoe wij dit willen aanpakken. Door samen met jullie naar Brussel te reizen, gaan we in gesprek met onze PvdA Europarlementariërs over welke thema’s wij op de kaart willen zetten tijdens de Europese verkiezingen en hoe wij concreet hier actie op kunnen voeren. Mijns inziens zetten wij in op een opener en socialere EU. Een inclusieve EU. Een EU die voor iedereen werkt, waar de mens centraal staat en een EU die opkomt voor de jongere generaties, een duurzame maatschappij.

Het is belangrijker dan ooit om onze idealen van gelijke kansen voor iedereen, duurzaamheid en internationale solidariteit te verdedigen. Deze principes zijn deel van onze identiteit als Jonge Socialisten, het zit in ons DNA. Het strijden voor deze idealen, een rechtvaardigere wereld, is een strijd die ik samen met jullie wil voortzetten in zowel Nederland en Europa als daarbuiten. Van harte hoop ik op jullie steun in juni!

Rode groet,

Thomas de Groot

Facebook-pagina
Jonge Socialisten in de PvdA