Overig

De Nederlandse zorg is een enorm groot en complex onderwerp en ook al proberen we hier de belangrijkste thema´s aan te snijden, er zijn nog veel onderwerpen die we niet belichten. De beslissingen die ons congres de afgelopen jaren verder hebben genomen over zorg die niet binnen één van deze thema´s paste, hebben we hier op genomen. De JS pleit ervoor dat:

  • het VN verdrag voor gehandicapten door Nederland moet worden geratificeerd.
  • ziekenhuizen en zorgcentra hun kosten per type behandeling openbaar en transparant moeten maken.
  • zorgautoriteiten één Europese registratiesysteem van uitspraken van de strafrechtelijke en de tuchtrechtelijke instanties hanteren en beschikbaar maken voor de consument en de dienstverleners.
  • jongerenhuizen worden opgericht voor jongeren die niet in hun eigen gezin kunnen wonen.
  • de keuze om orgaandonor te zijn bij aanvraag of verlenging van paspoort of ID-kaart aan de aanvrager voorgelegd wordt, waarbij de optie om nog niet te kiezen open blijft.
  • alle vormen van geregistreerde anticonceptie en condooms in het basispakket zitten.
  • (semi)-permanente fillers worden behandeld als geneesmiddelen. Dit betekent dat fabrikanten de middelen moeten volgen en de negatieve effecten moeten registreren. Dit zou moeten leiden tot een betere behandelingsprocedure en betere voorlichting.
  • de waardering voor mantelzorgers vergroot moet worden. Om dit te bevorderen moet registratie van mantelzorgers aangemoedigd worden, moeten er meer middelen beschikbaar komen voor respijtzorg en moet er een campagne opgezet worden om dit onder de aandacht van mantelzorgers te brengen.
  • Er differentiatie van dyslexie-indicaties en bijbehorende hulpmiddelen moet komen.
  • Ziekenhuizen plastic verpakkingsmateriaal moeten gaan recyclen, zodat er bezuinigd wordt en ziekenhuizen duurzamer worden.
Jonge Socialisten in de PvdA