Vaste- en flexibele arbeid

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een vast contract over het algemeen gelukkiger zijn dan mensen met een tijdelijk contract. Een vast contract biedt mensen zekerheid bij ziekte of tegenslag. Wij zien een tijdelijk contract dan ook als een proefperiode die zou moeten leiden naar een vast contract. Als JS willen wij dat iedereen in aanmerking kan komen voor een vast contract. Daarom stellen wij het volgende voor:

  • Functies zoals schoonmaak, catering, portiersdiensten en beveiliging zouden niet langer uitbesteed moeten worden in het kader van efficiëntie, maar werknemers in deze functies dienen een fatsoenlijke baan tegen een fatsoenlijk salaris bij een fatsoenlijke werkgever te krijgen. Bij cao-onderhandelingen wordt er een minimaal percentage van het personeelsbestand afgesproken dat een vast contract moet hebben. Door dit bij de cao-onderhandelingen mee te nemen kunnen er afspraken worden gemaakt die passend zijn voor de specifieke sector. De overheid moet het goede voorbeeld geven door zo min mogelijk flexwerkers in dienst moet hebben (zowel op ambtelijk vlak als op het dienstverlenend vlak), een norm te hanteren van maximaal 10 procent flexwerkers en flexwerkers in de statistieken ook te rekenen tot ambtenaar.
  • Als een werkgever een werknemer een tijdelijk contract aanbiedt, moet worden afgesproken waar de werknemer aan moet voldoen om daarna een vast contract te krijgen. Het is aan de werkgever om dit te monitoren en mee te nemen in tussentijdse beoordelingen. Als de werknemer voldoet aan deze eisen, moet de werknemer een vast contract krijgen na verloop van zijn tijdelijke dienstverband. Als de werkgever dit toch niet doet moet hij dit beargumenteren en de werknemer kan dit laten toetsen door de kantonrechter.
  • Een stage is voor een student een goede mogelijkheid om werkervaring op te doen. Langdurige stages zijn voor een bedrijf een mooie gelegenheid om een potentiële werknemer te beoordelen zonder dat daar risico’s aan vast zitten. Om te bevorderen dat stages die goed bevallen ook daadwerkelijk tot een baan leiden, willen wij dat onderwijsinstellingen met grote bedrijven afspraken maken over een klein minimumpercentage van de stagiairs dat daadwerkelijk een baan aangeboden krijgt.
Jonge Socialisten in de PvdA