Werk

Economie en Sociale Zekerheid

Een goed functionerende arbeidsmarkt is voor sociaaldemocraten van cruciaal belang. Werk is namelijk meer dan een manier om inkomen te vergaren, werk zorgt ervoor dat je aangesloten bent op de samenleving en werk is iets waar je als persoon veel waardering uit kunt halen. Wij zien dat de (jeugd)werkloosheid nog steeds veel te hoog ligt en dat er ook een steeds grotere groep werknemers is die met flexibele arbeidscontracten moet werken. Een belangrijke campagne in dit verband voert de JS met Young&United: samen met FNV Jong en andere partners wordt met deze campagne het minimumjeugdloon aan de kaart gesteld. We hebben de PvdA al weten te overtuigen dat dit moet worden afgeschaft.

De Jonge Socialisten geloven dat het kabinet veel meer zou moeten inzetten op het creëren van banen om zo de werkloosheid omlaag te dringen en de PvdA zou ook weer meer moeten uitstralen dat de overheid er is om banen te creëren. Daarnaast moet de trend rondom flexibele arbeid worden ingeperkt. De derde arbeidsmarkt-trend die we graag zouden willen aanpakken, is de steeds groter wordende mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ten slotte hebben we ook enkele ideeën en suggesties over de sociale zekerheid en ons belastingstelsel.

 

"De PvdA zou weer moeten uitstralen dat de overheid er is om banen te creëren"

Jonge Socialisten in de PvdA