Verheffing

Naar school gaan is meer dan het leren van tafels en stampen van woordjes. Voor het onderwijs is een bredere rol weggelegd in de opvoeding. In de schoolklassen voeden we onze toekomstige generaties op tot zelfstandige en weerbare, democratische burgers.

  • De JS pleit ervoor dat er de mogelijkheid is in het jaar tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs een jaar stage te lopen bij maatschappelijke organisaties. Als je dat doet, krijg je korting op het collegegeld voor de opvolgende studie.
  • Voor al het gespecialiseerde onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs, zoals muziek- en dramaonderwijs, bewegingsonderwijs en wetenschappelijk en techniekonderwijs, dienen gekwalificeerde vakdocenten aangesteld te worden.

"In de schoolklassen voeden we onze toekomstige generaties op tot zelfstandige en weerbare, democratische burgers."

  • Verschillende vakken worden geclusterd rondom thema’s, die de school bepaalt, die per thema ongeveer 1 semester duren.
  • Doel van onderwijs is meer dan alleen voorbereiding op de arbeidsmarkt, het gaat ook om het maatschappelijk bewustzijn en het in staat zijn tot zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarom moeten vaardigheidsgerichte vakken als talen en wiskunde binnen de thema’s gekoppeld worden aan maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke vakken.
  • Op school moet ook aandacht zijn voor een gezonde leefstijl, daarom wordt binnen de vakthema’s ook aandacht besteed aan gezondheid en voeding. Daarnaast biedt de school gezonde voeding aan en mogelijkheid tot sport en beweging.
  • Taalonderwijs wordt gegeven in de taal zelf. Nederlands en Engels moeten in ieder geval op goed spreekniveau worden beheerst, waarbij op HAVO en VWO tenminste 1 andere vreemde taal wordt onderwezen met focus op communicatie.
Jonge Socialisten in de PvdA