Overig

Het Nederlandse onderwijsstelsel is te complex om precies onder al onze waarden te passen, dus er is ook plaats voor overige standpunten van de Jonge Socialisten.

  • De bereikbaarheid van het onderwijs dient boven het rendement gesteld te worden, zodat onderwijs altijd dicht in de buurt te vinden is. Ieder kind heeft recht op een basisschool (5 km) en middelbare school (20 km) dichtbij; scholieren die ver van school wonen hebben recht op een trajectkaart voor het openbaar vervoer. De JS roept de PvdA verder op om zoveel mogelijk kleine scholen open te houden.
  • De gemeente moet in samenspraak met het oude schoolbestuur zorg dragen dat als een jeugdgevangene niet op de oude school terug kan keren de scholier op een andere school binnen de gemeente terecht kan.

"Ieder kind heeft recht op een basisschool (5 km) en middelbare school (20 km) dichtbij"

  • De JS vindt dat jongeren die door omstandigheden niet het reguliere onderwijs kunnen volgen, de mogelijkheid moeten hebben om op hun eigen niveau onderwijs te genieten.
  • Omdat in het basisonderwijs naast cognitieve vaardigheden ook persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden centraal staan, moeten er een combinatieregeling komen. Waarin, vanaf de bovenbouw, de behaalde cijfers en de observaties van de docent de basis vormen voor de eindbeoordeling van de leerling
  • Iedere grote school moet verplicht een zorgteam opleiden, bestaande uit leraren met een extra cursus, de schooldokter en in het meest ideale geval pedagogen en/of psychologen. Dit team kan zelf zorg verlenen of leerlingen naar de juiste hulpverlener begeleiden. Ook moet elke docent tijdens de PABO-opleiding leren welke signalen horen bij kindermishandeling.
Jonge Socialisten in de PvdA