Onderwijs

Onderwijs is naast opvoeding de sterkst socialiserende en emanciperende kracht die losgelaten kan worden op mensen. Juist door het belang en de sterkte van deze kracht, is het belangrijk om deze te binden aan regels en afspraken. Sociaaldemocraten zouden bij uitstek moeten investeren in onderwijs omdat het kansen biedt jezelf te ontwikkelen, en een menswaardige samenleving waarin men begrip heeft voor een ander dichter bij brengt. Zonder onderwijs is het moeilijk jezelf te redden in de maatschappij.

Mensen volgen hun hele leven verschillende vormen van onderwijs, maar in al deze vormen staan voor de Jonge Socialisten dezelfde waarden centraal. Emancipatie en Verheffing zijn de twee centrale waarden die het belang van onderwijs onderstrepen, Goed Werk is de belangrijkste vervolgstap van onderwijs, Zeggenschap het belangrijkste middel om goed onderwijs te waarborgen en Rendementsdenken het grootste risico of gevaar voor goed onderwijs. Aan de hand van deze vijf waarden hebben wij onze visie op het onderwijs uitgewerkt.

Jonge Socialisten in de PvdA