Midden-Oosten

Israelisch-Palestijns Conflict

De JS staat voor een tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict. Als grens moet de ‘Groene Lijn’ van 4 juni 1967 worden gehanteerd. Israël moet zich volledig terugtrekken uit het bezette gebied en dit teruggeven aan de Palestijnen. Rekening moet worden gehouden met de veiligheidsbehoeften van beide landen, evenals met economische en demografische overwegingen. Israëliërs en Palestijnen die worden benadeeld moeten worden gecompenseerd. De Palestijnen moeten voorts altijd vrij kunnen reizen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De JS keurt verder de bouw van de veiligheidsmuur af. Verder is de JS van mening dat de buitengrenzen van Palestina door de internationale gemeenschap moeten worden gecontroleerd en bewaakt. Wat Jeruzalem betreft staat de JS voor een gedeelde hoofdstad. Voor opgravingen op gedeelde heilige plekken dienen zowel Israël als Palestina toestemming te geven. Voorts moeten Palestijnse vluchtelingen worden gecompenseerd omdat terugkeer naar gebieden achter de groene lijn vanuit demografische en veiligheidsoverwegingen niet zal worden toegestaan door Israël. Israël, de Palestijnse Autoriteit en de internationale gemeenschap moeten daartoe een fonds oprichten om de vluchtelingen te compenseren en hun de kans te bieden een nieuw bestaan op te bouwen. Tot slot is de JS van mening dat de Israëlische en Palestijnse staat het geweldsmonopolie moeten krijgen binnen de eigen grenzen en deze ook moeten handhaven. De internationale gemeenschap moet daarbij de veiligheid en onafhankelijkheid van Palestina garanderen en toezicht houden op het opzetten van een nieuwe Palestijnse veiligheidsdienst.

Wederopbouw

De JS vindt dat na een oorlog zo spoedig mogelijk moet worden begonnen met de wederopbouw van een land. Na een oorlog is er meestal sprake van veel vernietiging, steun van buitenaf is doorgaans noodzakelijk om een nieuwe start te maken. Nederland moet hier een actieve bijdrage aan leveren. Bij wederopbouw moeten wij een onderscheid maken tussen het opbouwen van een land en het opbouwen van een bestuur. Goed bestuur is belangrijk maar niet per definitie een voorwaarde voor het geven van steun voor wederopbouw.

Het nieuwe bestuur van een land dient een grondwet op te stellen en democratisch gekozen te zijn, wij kunnen onze politieke cultuur echter niet opdringen. Er zijn verschillende vormen van democratisch bestuur en ons westerse model hoeft niet altijd het beste te zijn voor een land. Nederland heeft veel ervaring opgedaan bij de ondersteuning van politieke partijen in Oost-Europa, deze kennis en aanpak moeten wij ook in andere delen van de wereld inzetten.

Het kan erg aantrekkelijk zijn om, na een oorlog, snel geld binnen te halen met het verpatsen van natuurlijke bronnen. Nederland moet een actieve rol spelen bij de bescherming van deze natuurlijke bronnen maar moet daarbij wel accepteren dat het betreffende land een andere afweging zal maken dan wij zouden doen.

Daarnaast moet de internationale gemeenschap ervoor zorgen dat de mensenrechten door het nieuw gekozen, democratische bestuur worden gerespecteerd.

Gastarbeiders

In vele landen wordt misbruik gemaakt van gastarbeiders, deze worden onder valse voorwendselen gelokt onder vaak onder inhumane omstandigheden gehuisvest. Vaak kunnen zij niet terug naar hun land, aangezien ze hun paspoort hebben moeten inleveren en deze niet worden teruggegeven. De JS vindt dat Nederland een leidende rol behoort te spelen in het strijden voor mensenrechten over de gehele wereld en derhalve dient Nederland het misbruik van gastarbeiders tegen te gaan. De Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven moeten zich distantiëren van landen en bedrijven die misbruik maken van gastarbeiders. Ook dient Nederland bij aanhoudende schending van de mensenrechten van deze gastarbeiders aan te dringen binnen de EU en OESO op sancties tegen de landen waarin dit op grote schaal gebeurt.

Armeense Kwestie

De JS roept de Turkse staat op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de massamoord op de Armeniërs in 1915 te erkennen. In ieder geval zolang Turkije de massamoord blijft ontkennen, zal de JS zich uitspreken tegen Turks lidmaatschap van de Europese Unie.

Jonge Socialisten in de PvdA