Internationaal

De socialistische beweging is altijd een internationale beweging geweest en daarom gaat de situatie in andere landen ons ook altijd aan het hart. De standpunten die door ons congres zijn aangenomen bestrijken niet elk internationaal probleem, maar richten zich op een viertal onderwerpen: internationale politiek, defensie, ontwikkelingssamenwerking en het Midden-Oosten. Ons standpunt over Europa en de Europese Unie staat onder een apart standpunt.

Naast onze standpunten over internationale politiek, zetten we onszelf ook actief in in het buitenland. Dit doen we via onze zusterorganisaties, onze internationale koepelorganisaties en via onze Werkgroep Internationale Politiek (WIP).

Jonge Socialisten in de PvdA