Integratie

Immigratie en Emancipatie

De sociaal-democratie ziet mensen niet als autonoom functionerende individuen, maar als sociale wezens die deel uitmaken van een samenleving waarin iedereen van elkaar afhankelijk is. De sociaal-democratie streeft naar een betrokken en solidaire samenleving. Verbinden is daarom, naast verheffen, altijd een kernopdracht van ons geweest.

In culturele zin echter lijkt onze samenleving langzaam uit elkaar te vallen als gevolg van individualisering en toenemende diversiteit wat betreft cultuur, levensbeschouwing en leefstijl. Hierdoor komt de betrokkenheid en solidariteit in onze samenleving onder druk te staan. Daarnaast zien we een tweedeling ontstaan tussen hen die wel meekomen en hen die achterblijven en in een situatie van permanente achterstand dreigen te vallen. Deze achterstand is terug te zien in onderwijsresultaten, op de arbeidsmarkt, in criminaliteitstatistieken en in de verloedering van wijken. Voor de JS is dit onacceptabel.

Steeds meer krijgt deze achterstand ook een kleur. De JS wil deze cijfers niet negeren en wil deze tendens doorbreken. Wanneer achterstand geassocieerd wordt met minderheden vormt dat namelijk een groot gevaar voor de solidariteit. Bovendien hebben we als een gevolg van immigratie te maken met een aantal voor ons nieuwe cultuurgerelateerde problemen. De kennis hierover moet vergroot worden, zodat zulke problemen eerder gesignaleerd en beter aangepakt kunnen worden.

"Onze eigen partij laat met maatpakken, slobbertruien, mantelpakjes, wapperende haren en hoofddoekjes de rijkdom aan vrije keuzes zien die mensen in dit land maken."

Sociale druk van schoolgenootjes, buren of ouders op de kleding die mensen dragen moet zoveel mogelijk worden voorkomen vindt de JS. Mensen dienen in vrijheid te kiezen om wel of geen make-up te dragen, merkkleding te kopen of om een hoofddoekje te dragen. Onze eigen partij laat met maatpakken, slobbertruien, mantelpakjes, wapperende haren en hoofddoekjes de rijkdom aan vrije keuzes zien die mensen in dit land maken.

Keuzes die dit land divers maken. De uitkomst van deze vrije keuzes is voor de JS nooit een probleem. Enkel beperkende structuren dienen bekritiseerd te worden. Hieruit volgt dat de JS altijd tegen kledingcodes zal pleiten die verstrekkender zijn dan de huidige regelingen voor ambtenaren (fatsoen, veiligheid en communicatie). In het kader van het voorkomen van de schijn van partijdigheid bij rechters en de vrijheid van geloof, pleit de JS voor pruiken bij de rechterlijke macht. Religieuze symbolen mogen dus niet zichtbaar zijn.

Wij werken onze ideeën voor integratie, immigratie en emancipatie hier verder uit.

Jonge Socialisten in de PvdA