Migratie en Ontwikkelingshulp

Door het vrije verkeer van personen in de EU is migratie is een onderwerp geworden dat heel Europa aangaat, maar elk land heeft verschillende problemen en verschillende oplossingen. De JS vindt dat het vrije verkeer van werknemers binnen de EU gematigd moeten worden omdat het solidair lijkt, maar dat het niet altijd is. Door het vrije verkeer van werknemers binnen de EU komt de sociale zekerheid van ontvangende landen onder zware druk te staan. Bovendien zorgt het vrije verkeer van werknemers voor niet te onderschatten problematiek op het gebied van huisvesting, die grote steden vaak niet aankunnen.

Het is niet mogelijk om EU-burgers te verplichten om in te burgeren en de taal te leren, wat niet zelden problemen veroorzaakt. De JS vindt dat het mogelijk moet zijn om inburgering te verplichten voor migranten van binnen de EU en arbeidsmigratie binnen EU te reguleren. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door samen met alle betrokkenen – werkgevers, werknemers en lokale bestuurders – per jaar te beslissen hoeveel werknemers een land aan kan.

De JS vindt dat er één Europees migratiebeleid nodig is, zodat immigranten overal dezelfde regels tegenkomen en iedereen evenveel kans heeft dat op een geslaagde asielaanvraag in Europa. Een gemeenschappelijk beleid doet het probleem verdwijnen dat landen met soepelere regels veel meer aanvragen krijgen dan landen met strenge regels. Op dit moment zijn de zuidelijke landen disproportioneel verantwoordelijk voor de opvang van migranten. Deze landen kunnen dat niet aan, vooral wanneer er een piek ontstaat in migratie. Dit resulteert in onmenselijke omstandigheden in overvolle opvangcentra.

 

"De JS vindt dat er één Europees migratiebeleid nodig is"

De JS is van mening dat allen landen migranten moeten opvangen wanneer dit nodig is om in Europa een goede en humane opvang te garanderen. De JS vindt ook dat de EU een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat mensen van buiten de EU minder graag naar ons toe willen komen.

Solidariteit stopt niet bij de buitengrenzen van Europa. Door importheffingen creëren we een oneerlijke markt waardoor het voor ontwikkelingslanden praktisch onmogelijk wordt gemaakt om te exporteren naar de EU. De JS vindt het hypocriet om aan de ene kant miljarden euro’s naar ontwikkelingslanden te sturen maar aan de andere kant deze landen niet de gelegenheid te bieden om zelf een sterke economie op te bouwen. De JS pleit met het oog op ontwikkelingslanden voor het afschaffen van importheffingen, ondanks dat het een grote bron van inkomsten is.

Afschaffen landbouwsubsidies

Landbouwsubsidies stellen een relatief klein groepje Europese boeren in staat om winst te behalen uit de landbouw. Jammer genoeg zijn zowel de Europese burgers als boeren in ontwikkelingslanden hier de dupe van. De Europese burger betaalt bakken met geld aan landbouwsubsidie en boeren in ontwikkelingslanden kunnen niet naar Europa exporteren door de kunstmatig laag gehouden prijzen. Deze gelden kunnen beter worden aangewend voor investeringen in een duurzame energievoorziening voor Europa. De landbouwsubsidies moeten worden omgebogen naar investeringen in hernieuwbare energiebronnen in de zuidelijke lidstaten. Daarmee wordt de EU economisch duurzamer, sterker en socialer. De JS pleit vanuit dit perspectief voor de afschaffing van landbouwsubsidies.

Jonge Socialisten in de PvdA