Interne Markt

De interne markt heeft ons als exportland bijzonder veel welvaart gebracht en is een belangrijk onderdeel van de EU. Maar te vaak staat de interne markt bij de Commissie en het Europese Hof op nummer één en moeten andere zaken daar voor wijken, omdat er sprake zou zijn van valse concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan het inperken van de vrijheid van woningbouwcorporaties.

Ook als het gaat om de zorg en sociale zekerheid gaan er geluiden op dit Europees te regelen, aangezien we ‘één markt zijn’. De JS vindt bemoeienis van de EU met zorg, huisvesting en sociale zekerheid een slechte ontwikkeling omdat de verschillen tussen landen te groot zijn. In een nieuw verdrag moet geregeld worden dat de zorg, huisvesting en sociale zekerheid primair het domein zijn van de lidstaten. Bovendien moeten principes als goede huisvesting en bestaanszekerheid boven de interne markt gesteld kunnen worden.

"... te vaak staat de interne markt bij de Commissie en het Europese Hof op nummer één"

Jonge Socialisten in de PvdA