Financiële Markten

Financiële markten opereren internationaler en sneller dan ooit tevoren. Nationale maatregelen zorgen slechts voor verplaatsing van de problemen en ook nog voor banenverlies in het betreffende land. De politiek heeft de grip op financiële markten dan ook totaal verloren. Onder druk van financiële markten zijn met name Zuid-Europese landen gedwongen rechtse bezuinigingsoperaties te ondergaan en soms zelfs om hun regeringsleider te vervangen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, wil de JS de financiële markten op Europees niveau te lijf gaan.

  • De JS is van mening dat uniforme Europese regels voor de financiële sector hard nodig zijn.
  • De JS pleit allereerst voor een verbod op ingewikkelde derivaten.
  • Daarnaast wil de JS hogere kapitaaleisen, splitsing van nuts- en zakenbanken en het verkleinen van banken die ‘too big to fail’ zijn.
  • De JS pleit voor een Europese vennootschapsbelasting met een uniform tarief.
  • De JS spreekt zich uit tegen TTIP en ISDS.
Jonge Socialisten in de PvdA