Energie en Klimaat

Het klimaat verandert en de wereldwijde voorraad fossiele brandstoffen krimpt zienderogen. Beide problemen zijn per definitie grensoverschrijdend en daarom is het onverstandig om dat beleid over te laten aan de individuele lidstaten. De JS vindt het daarom noodzakelijk te komen tot één Europees energiebeleid. Op die manier zijn we minder afhankelijk van (politiek) instabiele en onbetrouwbare staten als Rusland en de oliestaten in het Midden-Oosten. De nadruk van dit Europees energiebeleid moet liggen op duurzame energie.

De JS pleit voor de aanleg van een Europees energienetwerk waarmee energieoverschotten gemakkelijk tussen Europese landen getransporteerd kunnen worden. Ook moet de EU een gemeenschappelijk klimaatbeleid voeren, met hoge ambities om onze CO2-uitstoot terug te dringen, zodat de EU weer een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld vervuld. De gelden verbonden aan landbouwsubsidies, die op dit moment een groot deel van de Europese begroting uitmaken, kunnen worden aangewend voor investeringen in een duurzame energievoorziening voor Europa.

"De JS vindt het daarom noodzakelijk te komen tot één Europees energiebeleid"

Jonge Socialisten in de PvdA