Democratie

Eén van de grootste tekortkomingen van de EU is het gebrek aan democratische legitimiteit. De Europese Commissie wordt niet democratisch en transparant gekozen en de Europarlementariërs zijn vaak wereldvreemd, hebben weinig binding met hun eigen land en worden bovendien maar door een klein gedeelte van de stemgerechtigden gekozen. De JS vindt dat:

  • de Europese Commissie rechtstreeks gekozen moet worden door het Europees Parlement.
  • de Europese Raad moet worden afgeschaft en de Europese Commissie diens bevoegdheden overneemt in samenwerking met het Europees Parlement.

"De Europese Raad moet worden afgeschaft"

  • het Europees Parlement verkozen moet worden door centrale verkiezingen, zonder nationale districten en met Europese kieslijsten.
  • er een nieuw verdrag moet komen waarin de bevoegdheden van de EU duidelijker worden afgebakend.
  • leden van het Europees Parlement zich veel meer moeten inzetten om de EU een gezicht te geven in de lidstaten, met 754 leden moet dat lukken.
  • er in het middelbaar onderwijs veel meer aandacht moet komen voor de EU bij de vakken geschiedenis, maatschappijleer en economie
Jonge Socialisten in de PvdA