Buitenland en Defensie

Overdracht van bevoegdheden op het gebied van buitenlands beleid en defensiebeleid zijn een logische stap voorwaarts. De JS vindt zowel op het gebied van buitenlands beleid als defensiebeleid het verstandig om nationale bevoegdheden over te dragen naar het niveau van de EU. Om ook in de toekomst nog een vuist te kunnen maken in de wereld en een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een veiligere planeet is verdere samenwerking noodzakelijk.

De JS ziet dat Europese landen op het gebied van buitenlands beleid vaak tegen elkaar uitgespeeld worden. De landen van de EU hebben, op internationaal gebied, daarom minder macht dan wanneer ze vaker één Europees blok zouden vormen. De EU heeft een ‘hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid’ maar deze functie stelt weinig voor. Volgens de JS zouden individuele lidstaten de ‘hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid’ altijd moeten betrekken bij (belangrijke) diplomatieke contacten. Daarnaast nemen lidstaten gezamenlijk standpunten in over het te voeren buitenlands- en defensiebeleid, de gemeenschappelijk zit deze gezamenlijke vergaderingen voor en is tevens representant van deze groep.

Ten slotte vindt de JS dat Frankrijk en Groot-Brittannië hun permanente zetel in de Veiligheidsraad moeten opgeven ten faveure van een permanente zetel voor de EU.

Jonge Socialisten in de PvdA