Begrotingsbeleid

De EU vormt een sterk economisch blok, maar bij individuele lidstaten kan het mis gaan, waarbij de hele Eurozone opdraait voor slecht beleid dat is gevoerd in zulke landen. De EU moet zich er daarom van kunnen verzekeren dat lidstaten een verstandig economisch beleid voeren. Het huidige begrotingspact, dat voor elk land in elke situatie dezelfde begrotingsnormen stelt, werkt echter averechts. Door een land in een recessie extra te laten bezuinigen, op straffe van sancties, wordt een crisis dieper en brokkelt het draagvlak voor de euro af.

De JS vindt dat er een nieuw en anticyclisch begrotingspact komen. Dit pact moet gebaseerd zijn op dezelfde begrotingsnormen als het verdrag van Maastricht, maar ook voorzien ook in een structurele oplossing voor crises. De EMU-lidstaten moeten in goede tijden automatisch bijdragen aan een Europees noodfonds (tot een toereikend bedrag is bereikt), dat in het geval van een crisis gebruikt kan worden om probleemlanden van krediet te voorzien. In ruil voor steun uit het Europees noodfonds zou de EU mogen eisen dat een land hervormt om haar concurrentiepositie en toekomstperspectief te verbeteren. Bovendien vindt de JS dat landen met een staatsschuld van minder dan 60% niet hoeven te voldoen aan de 3% norm.

"De JS vindt dat er een nieuw en anticyclisch begrotingspact komen"

Jonge Socialisten in de PvdA