Europa

De Europese Unie (EU) is een uniek project in de wereldgeschiedenis. Nog nooit werd er zo hecht en grootschalig samengewerkt en nog nooit kenden de lidstaten van de EU een periode van vrede die zo lang aanhield. En precies daarom moeten we niet onze kop in het zand steken nu de EU meer dan ooit onder druk staat. Want als de huidige koers wordt voortgezet, ligt mislukking op de loer.

De EU staat op steeds grotere afstand van de burgers in de verschillende lidstaten. Een grote meerderheid van de burgers in de lidstaten voelt zich weinig verbonden met de EU. Er is geen sprake van een Europese identiteit, behalve bij een kleine groep kosmopolieten, voor wie vooral de voordelen zichtbaar zijn.

Tegelijkertijd speelt de EU een steeds grotere rol in de maatschappij en de nationale politiek. Dit wordt mede veroorzaakt door de onduidelijke afbakening van het takenpakket van de EU. Die zorgt voor een situatie waarin Brussel als vanzelf steeds meer macht naar zich toetrekt. Maar ook doordat Europa te veel is benaderd als ideaal, in plaats van een middel om gezamenlijke doelen te bereiken.

De JS ziet de EU niet als doel op zich en is dan ook geen voorstander van een Europese federatie.

 

 

De EU is een middel om ons te wapenen tegen de grote uitdagingen van deze tijd, waartegen nationale staten alleen niet meer bestand zijn, zoals economische globalisering, milieuvervuiling, energie en immigratie.

De JS wil een EU waar niet de markt, maar de mens centraal staat. Een unie waarvan alle landen beter worden en niet slechts een aantal individueel sterke landen. Maar voordat dat zover is moet een aantal tekortkomingen hersteld worden en de taken van de EU helder afgebakend worden.

De EU is een project geworden waar de interne markt veel teveel op nummer één lijkt te staan. Waar de EU een tegenkracht tegen globalisering en de macht van de financiële markten zou kunnen zijn, is ze in plaats daarvan eerder een speelbal van die krachten. Een onwenselijke situatie voor sociaaldemocraten!

Samengevat pleit de JS voor:

  • een EU met meer democratie, minder neoliberalisme en helder afgebakende taken.
  • De EU moet zich bezig houden met het aanpakken van de financiële sector, energie, klimaat en migratie, maar zijn handen afhouden van de sociale zekerheid, zorg en huisvesting in haar lidstaten.
  • De EU moet een sterke interne markt kennen, maar deze moet beleidsmatig niet altijd op nummer één staan.
  • De EU moet lidstaten meer grip geven op het vrij verkeer van personen en protectionistische landbouwsubsidies afschaffen.

Kortom: De EU moet een unie zijn van soevereine staten die klaar is voor de toekomst!

Jonge Socialisten in de PvdA