Voedsel en landbouw

De productie van dierlijke producten, zoals vlees, is één van de grootste vervuilers van CO2 en een belangrijke oorzaak van ontbossing en watertekorten. Daarnaast zijn er in de voedselsector ook nog vele problemen met het dierenwelzijn en de veiligheid.

Stimuleer diervriendelijk vlees

De JS is van mening dat de productie van diervriendelijk vlees moet worden gestimuleerd, te beginnen met het verbieden van het stunten met vlees via kiloknallers. Daarnaast moet ook het dierenwelzijn centraal staan bij het produceren van vlees. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat er een Europese limiet komt op het vervoeren van dieren van 3 uur per dag. Om dit te stimuleren, moet de overheid bij de ontwikkeling van een agrarisch gebied niet alleen strikte kwantitatieve randvoorwaarden stellen aan bedrijven en de gebiedsontwikkeling, maar juist ook kwalitatieve randvoorwaarden.

Tegengaan van voedselverspilling

Ook al zijn er op sommige plaatsen in de wereld, grote voedseltekorten, in Nederland wordt er nog steeds enorm veel eten weggegooid. Wij moedigen het tegengaan van voedselverspilling aan en pleiten voor gemeentelijke inzamelpunten van voedsel dat anders weggegooid wordt.

Een veiligere veeteelt

De veeteelt in Nederland draagt ook nu nog grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Allereerst moet de brandveiligheid in stallen verbeterd worden, waarbij de veiligheid de prioriteit heeft. Daarnaast moet ook het antibioticagebruik in de veeteelt met 75% worden teruggedrongen voor 2020.

"De JS pleit voor de afschaffing van Europese landbouwsubsidies."

Afschaffen Europese landbouwsubsidies

De JS pleit voor de afschaffing van Europese landbouwsubsidies. Landbouwsubsidies stellen een relatief klein groepje Europese boeren in staat om winst te behalen uit de landbouw. Jammer genoeg zijn zowel de Europese burgers als boeren in ontwikkelingslanden hier de dupe van. De Europese burger betaalt bakken met geld aan landbouwsubsidie en boeren in ontwikkelingslanden kunnen niet naar Europa exporteren door de kunstmatig laag gehouden prijzen. Deze gelden kunnen beter worden aangewend voor investeringen in een duurzame energievoorziening voor Europa. De landbouwsubsidies moeten worden omgebogen naar investeringen in hernieuwbare energiebronnen in de zuidelijke lidstaten. Daarmee wordt de Europese Unie economisch duurzamer, sterker en socialer.

Jonge Socialisten in de PvdA