Mobiliteit

Het vervoer van mensen en goederen zorgt voor een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn al vele initiatieven om de impact hiervan te verminderen, wij doen daar ook graag een aantal voorstellen voor.

Brandstof

De JS spreekt zich uit tegen het gebruik van biobrandstoffen van de eerste generatie. De potentieel negatieve gevolgen, zoals concurrentie met voedselproductie en extra CO2-uitstoot door de kap van tropisch regenwoud wegen niet op tegen de voordelen. De volgende generatie biobrandstoffen, gemaakt van afvalproducten, niet-voedselgewassen of algen zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om economisch te kunnen concurreren. Een bijmengverplichting blijft dus bestaan, waarbij de extra kosten mogen leiden tot hogere prijzen aan de pomp. Accijnzen willen we niet verlagen.

Elektrisch vervoer kan ook op onze steun rekenen. Oplaadpalen moeten, door gemeentes maar met steun van de rijksoverheid, zoveel mogelijk uitgerold worden, zodat accu’s overal opgeladen kunnen worden. Ook elektrische scooters moeten aantrekkelijker worden gemaakt om te kopen, terwijl milieuvervuilende scooters (te bepalen aan de hand van energielabels) minder aantrekkelijk moeten worden gemaakt d.m.v. een milieuheffing. We zien weinig in het gebruik van waterstof om vervoer aan te drijven. Subsidies en steun worden daarom zo snel mogelijk afgeschaft.

Vervoer in de stad

In steden van meer dan 100.000 inwoners moeten in ieder geval mileuzones en het liefst ook autovrije zones ingesteld worden, te beginnen bij het stadscentrum en uitgebreid waar mogelijk, behalve voor bestemmingsverkeer en elektrische auto’s. Verder moet er worden geïnvesteerd in ondergrondse parkeermogelijkheden aan de randen van zulke zones, om bewoners de gelegenheid te geven als het echt nodig is, toch een auto kwijt te kunnen. Omdat autoverkeer in stadscentra zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden, wijst de JS lagere parkeertarieven, ook voor milieuvriendelijke auto’s af.

(Vracht)auto’s met een hoog brandstofgebruik en uitstoot van CO2 en fijnstof mogen van de JS geweerd worden uit stadscentra. Brommers moeten worden verboden in steden, behalve elektrische brommers, want hoe meer fietsers hoe beter. Dat is niet alleen uit milieuoverwegingen, maar ook voor de gezondheid van de inwoners. Duurzame initiatieven als GreenWheels en Car2Go moedigt de JS aan, net als het gebruik van de OV-fiets. Ook de aanleg van snelfietsroutes, in het bijzonder in de grote steden, aan te moedigen.

"Brommers moeten worden verboden in steden."

Reizen

"Alle opbrengsten uit de vliegtaks moeten worden gestoken in het goedkoper maken van internationaal ov."

Allereerst moet de maximumsnelheid op snelwegen van 130 km/uur naar 110km/uur. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar vermindert ook de hoeveelheid fijnstof en het aantal verkeersdoden.

Treinen in Nederland zullen op écht groene stroom moeten rijden, die aantoonbaar in Nederland is opgewekt. Dit is een enorme stimulans voor de productie van groene stroom en een aanzienlijke vergroening van het vervoer. Om dit te bespoedigen, kunnen vervoersbedrijven financieel gecompenseerd worden als zij dieseltreinen vervangen door elektrische treinen.

Vliegtuigmaatschappijen moeten voortaan alle brandstofbelastingen en -accijnzen voldoen. Er moet een vliegtaks komen, ingevoerd in Europees verband om zo ontduiking te voorkomen. Voor vliegen binnen Europa hoort de trein zowel qua snelheid als qua prijs een goed alternatief te zijn. Om dit te bereiken, moeten alle opbrengsten uit de vliegtaks worden gestoken in het goedkoper maken van internationaal ov. Voor intercontinentale vluchten is een extra belasting niet noodzakelijk, we willen deze namelijk niet onbetaalbaar maken.

De JS is van mening dat proeven voor de herintroductie van zeil als belangrijkste aandrijfmechanisme voor intercontinentaal transport moeten worden aangemoedigd. De kleur is bij voorkeur rood.

Jonge Socialisten in de PvdA