Sleepwet

Misschien heb je ze al ergens zien hangen terwijl je op de wc zat: onze posters om TEGEN te stemmen bij het sleepwetreferendum (oké oké het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017) op 21 maart. Naast de gemeenteraadsverkiezingen mag je die dag dus nog een keer je stem laten gelden.

impressie-PVDA-vrouwen

De nieuwe ‘sleepwet’ kent een aantal grote problemen. Ten eerste staat de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten de veiligheidsdiensten als het ware via een sleepnet toe te veel informatie te verzamelen van te veel mensen. Als iemand in de wijk aangemerkt staat als verdacht persoon mag een hele wijk getapt worden. De criteria waaraan moet worden voldaan om het sleepnet in te zetten, zijn vaag en breed. Bovendien zijn er maar weinig garanties dat niet veel te veel informatie te lang wordt opgeslagen.

Verder valt het controleorgaan onder hetzelfde ministerie als de minister die mag besluiten het sleepnet in te zetten. Zoals Zondag met Lubach hieronder duidelijk uitlegt.

Ook staat de nieuwe wet toe dat informatie gedeeld mag worden met andere landen zonder dat dit aan criteria getoetst wordt. In dat geval is de informatie volledig uit handen van de Nederlandse autoriteiten.

impressie-PVDA-mannen

Zondag met Lubach over de Sleepwet

Om al deze redenen vinden wij dat de wet in zijn huidige vorm niet in werking mag treden en aangepast moet worden. Help jij mee met campagne voeren? En belangrijker, stem jij ook tegen op 21 maart?

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA