Rotterdam

Het verlanglijstje met Sinterklaaseisen voor de stad Rotterdam

Sinterklaaseisen Rotterdam

Bekijk hier het verlanglijstje van de JS voor de stad Rotterdam.

Verlanglijstje

Wij eisen op de volgende thema’s een aantal punten

Wonen

 1. Wij willen minstens 1000 studentenwoningen per jaar erbij
 2. Wij willen dat 40% van de nieuwbouw sociale huur wordt

Sociale Zekerheid

 1. Wij willen dat de gemeente proactief armoede gaat bestrijden. Mensen t/m 140% van het sociaal minimum krijgen recht op inkomensregelingen
 2. Wij willen dat de gemeente proactief ervoor zorgt dat mensen met een laag inkomen de inkomensregelingen ontvangen waar zij recht op hebben

Duurzaamheid

 1. Wij willen dat de gemeente duurzaamheidsleningen verschaft aan woningcorporaties om het isoleringsproces te versnellen
 2. Wij willen dat de gemeente meer “tiny forests” aanlegt in de stad

Onderwijs

 1. Wij willen kansenongelijkheid bestrijden door scholen meer geld te geven zodat gratis bijles – vanuit de scholen zelf – voor alle scholieren toegankelijk wordt
 2. Wij willen onder-advisering bestrijden door samen met scholen de mechanismen aan te pakken die leiden tot onder-advisering

Gezondheidszorg

 1. Wij willen gezondheidsongelijkheid bestrijden door alle Rotterdammers toegang te verschaffen tot gezonde voeding en noodzakelijke voedingssupplementen, zo nodig via een inkomensregeling
 2. Wij willen de marktwerking in de (jeugdzorg) verminderen door het aanbod van lokale en regionale private zorgaanbieders te beperken

Veiligheid

 1. Wij willen dat de gemeente op Rijksniveau blijft aandringen op het vergroten van de politiecapaciteit
 2. Wij willen dat er harder wordt ingezet op jeugdhulp- en preventie, om criminaliteit onder jongeren tegen te gaan

Ethiek

 1. Wij willen dat de gemeente zich middels campagnes inzet om seksuele intimidatie op de straat tegen te gaan
 2. Wij willen dat de gemeente meer werk maakt van het bestrijden van segregatie in woonwijken op basis van etnische afkomst

Infrastructuur

 1. Wij willen dat de metro weer tot 02:00 gaat rijden door heel Rotterdam
 2. Wij willen meer parkeer- en autovrije gebieden in stadsdelen waar veel auto overlast is, bijvoorbeeld de Nieuwe Binnenweg
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA