Simon Putman

Kandidaat Vicevoorzitter/Secretaris

Beste Jonge Socialisten,

In 2014 werd ik lid van de JS en de PvdA, omdat ik nog teveel onrecht in onze samenleving zag. We leven in Nederland in een vrij land, maar nog steeds worden mensen gediscrimineerd en geweigerd op basis van hun ras, geslacht of geloofsovertuiging. Vrouwen krijgen minder betaald dan hun mannelijke collega’s, waarmee het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ nog steeds niet overal in de praktijk van toepassing is. Wij als politieke jongerenorganisatie kunnen het verschil maken en iets aan deze onrechtvaardige situaties doen door scherp te zijn op de PvdA, door samen te werken met andere organisaties, maar vooral door actie te voeren op straat. Door onrecht aan de kaak te stellen, door zichtbaar te zijn en door te volharden. Mijn naam is Simon Putman en via deze brief stel ik me met veel plezier kandidaat voor de functie Vicevoorzitter/Secretaris binnen het landelijk bestuur van de JS.

Het afgelopen jaar heb ik als Bestuurslid Politiek & Scholing tal van scholingsactiviteiten mogen organiseren, de Poten in de Moddertour mogen introduceren en samen met Twan acht afdelingsbesturen mogen trainen en vijf treintours door het hele land mogen maken om te promoten dat met ingang van januari 2017 ook alle minderjarige mbo’ers gratis met het OV naar school kunnen. Hoogtepunten waren wat mij betreft het bezoeken van alle hoofdsteden van Nederland met de trein in één dag, het bezoek aan de kerncentrale in Borssele en de oproep van Wouter Booij om meer actie te voeren en minder te praten in zaaltjes. Nu is het tijd om door te pakken. Na de verkiezingsuitslag op 15 maart is er nog genoeg te doen en daar wil ik graag een actieve bijdrage aan leveren.

Allereerst wil ik ervoor zorgen dat onze activiteiten toegankelijker worden komend jaar. Als diversiteit hoog op onze politieke agenda staat, moeten we zelf ook diversiteit uitstralen en moeten onze activiteiten toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor al onze leden. Dit betekent dat ik bij workshops op het congres vaker voor een praktische inslag wil kiezen, maar dat we onszelf ook bij andere activiteiten telkens opnieuw afvragen hoe we een bepaalde activiteit zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor al onze leden. De afgelopen maanden heb ik hier een begin mee gemaakt. Zo heb ik samen met Edou op het afgelopen (Nieuwe) Ledenweekend de derde workshopronde vervangen voor een interactieve teambuildingsactiviteit en doe ik samen met Lieke een oproep aan onze leden om hun talenten door te geven aan de JS, zodat we die optimaal kunnen inzetten bij de activiteiten en acties die de JS organiseert.

Daarnaast wil ik het komende jaar een vervolg geven aan de Poten in de Moddertour. Het afgelopen jaar heb ik deze tour, naar een idee van Lieke, mogen introduceren. De Poten in de Moddertour is een tour langs bedrijven en maatschappelijke organisaties om van elkaar te leren. We hebben onder meer een reis door de voedselketen gemaakt, zijn bij waterschappen en zuiveringen op bezoek geweest en hebben de kerncentrale in Borssele bezocht. Het afgelopen jaar hebben de door mij georganiseerde werkbezoeken te vaak met het thema duurzaamheid te maken gehad. Het komende jaar wil ik daarom meer diversiteit in de werkbezoeken aanbrengen door vaker bedrijven en maatschappelijke organisaties in andere sectoren te bezoeken. Hierbij valt te denken aan een bezoek aan een kazerne, de Rotterdamse haven of een voedselbank.

Verder wil ik met leden in gesprek blijven over wat ons raakt en bindt om dit vervolgens om te zetten in concrete acties. Op het afgelopen (Nieuwe) Ledenweekend deed Wouter Booij een oproep om minder in zaaltjes te praten en om meer actie te voeren op straat. Naar aanleiding hiervan organiseerde Mehrbod Keshawarzi van de JS Zwolle een demonstratie in Kampen tegen het instellen van een avondklok en werd er in Den Haag gedemonstreerd tegen homokampen in Tsjetsjenië. Om zichtbaarder en meer activistisch te worden, is het belangrijk dat we dit soort acties blijven organiseren. Daarom wil ik afdelingen actief benaderen om samen op lokaal niveau acties op te zetten, zal ik tijdens activiteiten van de JS regelmatig aan leden vragen wat hen persoonlijk raakt en wil ik dat er tijdens de afdelingstrainingen meer aandacht wordt besteed aan het opzetten van acties. Want alleen als we actief inzetten op het organiseren van acties zullen we die zichtbare en activistische vereniging worden die we willen zijn.

Ook wil ik doorgaan met het ondersteunen van JS’ers die in 2018 gemeenteraadslid willen worden voor de PvdA. Samen met Toon Geenen organiseerde ik in november de workshop ‘Hoe word ik gemeenteraadslid?’. Daarnaast belde ik met JS-afdelingen om te inventariseren of er ook jonge mensen in de lokale kandidaatstellings- en verkiezingsprogrammacommissies zitten. De komende tijd is het belangrijk om in kaart te brengen welke JS’ers zich daadwerkelijk kandidaat stellen voor de gemeenteraad om vervolgens te kijken waar en hoe de JS deze leden kan helpen.

Toegankelijkere activiteiten, een vervolg geven aan de Poten in de Moddertour, het blijven organiseren van concrete acties en het ondersteunen van JS’ers die in 2018 gemeenteraadslid willen worden voor de PvdA. Dat is waar ik me het komende jaar samen met de andere bestuursleden voor in wil zetten. Ik hoop op jullie steun!

Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kan je me altijd telefonisch of per mail bereiken.

Met rode groet,

Simon Putman

E: simonputman@live.nl

T: 0622260041

Facebook-pagina
Jonge Socialisten in de PvdA