Secretaris

Kandidaatstellingsbrief Djairo Terpstra

Waarde kameraden,

Twee jaar geleden werd ik lid van de Jonge Socialisten. Ik kwam terecht in een warm bad en voelde me direct thuis. De JS is namelijk een vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt. Maar de JS is ook een vereniging waar we met elkaar strijden voor de sociaaldemocratische waarden. Ik wil het komende jaar me inzetten voor beide doeleinden van onze mooie vereniging.

Het is erg belangrijk dat iedereen (oude leden, nieuwe leden en niet-leden) zich thuis voelt bij de JS. Daarom moeten we activiteiten toegankelijk houden en tijdens activiteiten oog hebben voor iedereen. Wat dat betreft gaat het erg goed en wil ik er voor zorgen dat dit ook goed blijft gaan. Op deze manier kan iedereen een leuke tijd hebben bij de JS en houden we de vereniging levendig.

Het toegankelijk houden van onze vereniging is een taak die verder reikt dan het Landelijk Bestuur. De afdelingen spelen hier ook een cruciale rol in. Het is aan het LB om de afdelingen hier goed in te ondersteunen door tips te geven, een oogje in het zeil te houden en klaar te staan als dat nodig is. Ik denk dat (o.a.) Simon Putman wat dit betreft uitstekend werk heeft geleverd. Hij stond dit jaar altijd klaar als we als afdelingsbestuur een vraag hadden. Ik zal me het komende jaar ook honderd procent inzetten om de vereniging draaiende te houden, juist nu het wat minder gaat.

We moeten als JS ook naar buiten laten zien waar we voor staan. Ten tijde van een rechts kabinet dat cadeautjes uitdeelt aan multinationals, moet de JS laten zien dat het anders kan. Wij moeten er zijn voor de leraren, verplegers, ZZP’ers en andere arbeiders. Wij moeten laten zien dat iedereen een goede woning, opleiding en baan verdient. Dat betekent woningen die betaalbaar zijn voor iedereen, zoals sociale huurwoningen; het betaalbaar maken van studeren, en; zorgen voor meer vaste banen en minder flex-werk.

Er zijn ook nieuwe uitdagingen voor de sociaaldemocratie, onder andere op het gebied van klimaatverandering en technologie. De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem waar ook de JS haar steentje aan moet bijdragen. Daarnaast moeten we de privacy van onze burgers beschermen tegen multinationals als Google en Facebook. Wat betreft deze nieuwe onderwerpen heeft de JS ook een taak om de PvdA te vernieuwen waar dat nodig is.

Tijdens de campagne is het belangrijk dat er binnen en buiten het Landelijk Bestuur goed samengewerkt wordt. Binnen het bestuur moet er een goed overzicht worden gehouden tussen de verschillende onderdelen van de campagne. Bijvoorbeeld tussen de campagne voor de Provinciale Staten en de campagne voor het Europees Parlement. Maar ook tussen het organiseren van acties en de communicatie. Daarnaast moeten leden de kans krijgen om mee te werken aan de campagne. Buiten het bestuur is de samenwerking met de PvdA en JS-afdelingen cruciaal voor een goede campagne. Overzicht is dus nodig om alles in goede banen te leiden. Ik denk dat ik geschikt ben voor deze klus door mijn ervaring als afdelingsbestuurslid in Den Haag – Leiden.

Ik kandideer me voor de functie van secretaris, omdat deze functie mij binnen het afdelingsbestuur erg goed is bevallen. Als secretaris kan ik gebruik maken van mijn schriftelijke vaardigheden, opgedaan als redactiestagiair bij het Montesquieu Instituut. Daarnaast kan ik gestructureerd werken en het overzicht bewaren zodat we als bestuur een overzichtelijke planning hebben. Bovendien ben ik een echte teamspeler en help ik graag medebestuursleden.

Ik hoop het komende jaar te mogen bouwen aan onze mooie vereniging en een goede campagne. Het afgelopen jaar heb ik erg genoten van mijn bestuurswerk bij de afdeling Den Haag – Leiden; het smaakte naar meer en daarom kandideer ik me voor de functie secretaris binnen het Landelijk Bestuur. Er is meer dan genoeg werk te verrichten. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het gezellig en toegankelijk houden van de vereniging, het op de kaart zetten van de JS bij jongeren en het winnen van stemmen tijdens de campagne van 2019. Ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen tijdens het congres!

Met rode groet,

Djairo Terpstra.

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA