Privacyverklaring

Bij de Jonge Socialisten vinden we privacy heel belangrijk. Daarom proberen we ook om zo vertrouwelijk mogelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen. Zeker omdat je uit het lidmaatschap van de JS de persoonlijke politieke voorkeur van mensen kunt aflezen vinden we het belangrijk dat die niet in verkeerde handen valt. Om de vereniging draaiende te houden hebben we wel wat gegevens nodig. Daarom leggen we je hier uit welke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen.

Welke gegevens verwerken we en waarvoor hebben we ze nodig?

De Jonge Socialisten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht; Dit gebruiken we om ervoor te zorgen dat onze activiteiten door een zo divers mogelijke groep leden bezocht worden. Hiervoor moeten we dus wel even weten wat je geslacht is, maar als je dit niet wilt invullen kun je ook voor de optie “Anders” kiezen.
 • Geboortedatum; Tussen de 12 en de 28 jaar kun je lid worden van de JS. Om te weten of jij in deze leeftijdscategorie valt hebben we je geboortedatum nodig. Daarnaast moeten we aan het ministerie aangeven hoeveel mensen er tussen de 14 en 27 lid van ons zijn, hier wordt het subsidiebedrag dat wij ontvangen op gebaseerd.
 • Adresgegevens; Naast het versturen van ons ledenblad LAVA en een welkomstpakket gebruiken we je adres om te bepalen onder welke afdeling je valt om je zo te kunnen benaderen voor activiteiten van die afdeling.
 • Telefoonnummer; Je telefoonnummer gebruiken we heel soms bijvoorbeeld om je welkom te heten binnen de vereniging of je te benaderen voor een (afdelings)activiteit.
 • E-mailadres; Je e-mailadres gebruiken we om je uit te nodigen voor onze congressen, algemene afdelingsvergaderingen en om je op de hoogte te houden van de bezigheden van de JS. Dat laatste gebeurt via de nieuwsbrief waar je je apart voor kunt afmelden.
 • Interesses en vaardigheden; We willen je graag zo veel mogelijk activiteiten aanbieden waar je ook echt in geïnteresseerd bent. Daarom vragen we nieuwe leden naar hun interesses. Op basis van de vaardigheden die nieuwe leden aangeven te bezitten kunnen we specifieke leden vragen om te helpen met de organisatie een activiteit of actie. Het is niet verplicht om deze gegevens door te geven.
 • Bankrekeningnummer; Dit hebben we nodig om met een automatische incasso de contributie van je rekening af te schrijven.
 • Betaling van contributie, donaties en abonnementen over de wettelijke periode van 7 jaar; dit is ten behoeve van de financiële administratie.
 • De wijze van betalen; dit is ten behoeve van de financiële adminstratie.
 • Bestuurlijke functies binnen de JS
 • IP-adres; Als je een formulier op onze website invult wordt je IP-adres automatisch opgeslagen. We gebruiken dit verder echter niet.

Daarnaast zijn er nog andere omstandigheden waarin we gegevens verzamelen. Als je je e-mailadres of telefoonnummer bij een van onze leden achterlaat op bijvoorbeeld een introductiemarkt gebruiken we die gegevens alleen om je uit te nodigen voor de aankomende activiteiten. Verder kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief via onze website. Je e-mailadres gebruiken we dan alleen voor het versturen van die nieuwsbrief.

Een aparte categorie zijn aanmeldformulieren voor activiteiten. Voor een aantal activiteiten kun je je via onze website aanmelden. Naast een aantal gegevens die we al hebben van onze leden (omdat je die doorgeeft bij het lid worden) vragen we daarop vaak ook naar dieetwensen en naar eventuele beperkingen waarbij extra ondersteuning nodig is. Deze gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de activiteit voor iedereen soepel verloopt.

Ook op ons online declaratieformulier en aanvraagformulier voor projectsubsidie vragen we om een aantal gegevens. Behalve gegevens over de aanvraag of declaratie moet je daarbij ook een aantal persoonlijke gegevens invullen. Dit zijn niet meer gegevens dan we al hebben van onze leden.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van leden:

 • Politieke voorkeur
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@js.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Jij bent de baas over je gegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens we precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om die gegevens:

 • aan te passen
 • te wissen
 • over te dragen aan iemand anders.

Als je je verzoek naar info@js.nl stuurt, dan zorgen wij dat dit geregeld wordt.

Met wie delen we je gegevens?

Liever delen we je gegevens met niemand. Maar we kunnen nou eenmaal niet alles zelf doen en daarom delen we je gegevens als het nodig is met andere organisaties. Met organisaties waarmee we samenwerken hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe ze om moeten gaan met je gegevens en die vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 • Voor sommige activiteiten moeten we je gegevens doorgeven aan de locatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als we naar de Tweede Kamer gaan. Als je daar niet van tevoren op een lijst bent gezet, kom je er niet in. Het gaat hierbij meestal om je voor- en achternaam, geslacht, leeftijd en geboorte- of woonplaats maar uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Als we meer gegevens delen zullen we je dat altijd laten weten.
 • Onze nieuwsbrieven worden verstuurd door het bedrijf MailChimp. Hiervoor hebben ze je voor- en achternaam, e-mailadres, afdeling en interesses nodig.
 • Ons ledenblad wordt verstuurd door het bedrijf Drukwerkdeal. Hiervoor sturen we ze je voor- en achternaam en adres.
 • Ons ledenadministratiesysteem is gezamenlijk met de Partij van de Arbeid. Dit heeft als voordeel dat we makkelijk een voordelig combilidmaatschap van de JS en de PvdA kunnen aanbieden. Dit betekent echter wel dat  medewerkers van de PvdA en de organisaties die daar onder vallen (Foundation Max van der Stoel, Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting) ook gegevens van JS-leden kunnen inzien. De gegevens die we opslaan in ons ledenadministratiesysteem zijn voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, betalingen, wijze van betalen en vaardigheden.
 • De persoonsgegevens van leden worden gedeeld met één bestuurslid van de afdeling waar het lid toe behoort. Dit bestuurslid ondertekent een privacy-overeenkomst, link naar die verklaring. De gegevens worden gedeeld om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van de afdeling, onder andere via de nieuwsbrief en om ze uit te nodigen voor afdelingsvergaderingen en andere activiteiten. Het gaat hierbij om je voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Heb je nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over deze verklaring. Die mag je altijd stellen via info@js.nl en dan proberen we je zo duidelijk mogelijk te antwoorden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Op de hoogte blijven van de JS?

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van onze politieke acties en activiteiten.

 

*

 


Jonge Socialisten in de PvdA