Privacyverklaring

Bij de Jonge Socialisten vinden we privacy heel belangrijk. Daarom proberen we ook om zo vertrouwelijk mogelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen. Zeker omdat je uit het lidmaatschap van de JS de persoonlijke politieke voorkeur van mensen kunt aflezen vinden we het belangrijk dat die niet in verkeerde handen valt. Om de vereniging draaiende te houden hebben we wel wat gegevens nodig. Daarom leggen we je hier uit welke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen.

Wie zijn wij en hoe kun je ons bereiken?

De Jonge Socialisten in de PvdA is een politieke jongerenorganisatie gelieerd aan maar onafhankelijk van de Partij van de Arbeid. Wij verwerken persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring

Contactgegevens
Jonge Socialisten in de PvdA
Leeghwaterplein 45
2521 DB Den Haag
020-5512155

De Jonge Socialisten heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij/zij let erop dat het privacybeleid wordt nageleefd binnen de vereniging. De functionaris gegevensbescherming is Fleur Zijnstra. Hij is te contacteren via fzijnstra@js.nl 

Welke gegevens verwerken we, waarom en waarvoor hebben we ze nodig?

De Jonge Socialisten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons geeft. We verwerken gegevens van onze leden, van mensen die geïnteresseerd zijn in wat de JS doet en van bezoekers van onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van leden. Deze gegevens hebben we nodig om het lidmaatschap aan te kunnen bieden. De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar omdat op basis van onze ledenadministratie het subsidiebedrag dat we ontvangen van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht; Dit gebruiken we om ervoor te zorgen dat onze activiteiten door een zo divers mogelijke groep leden bezocht worden. Hiervoor moeten we dus wel even weten wat je geslacht is, maar als je dit niet wilt invullen kun je ook voor de optie “Anders” kiezen.
 • Geboortedatum; Tussen de 12 en de 28 jaar kun je lid worden van de JS. Om te weten of jij in deze leeftijdscategorie valt hebben we je geboortedatum nodig. Daarnaast moeten we aan het ministerie aangeven hoeveel mensen er tussen de 14 en 27 lid van ons zijn, hier wordt het subsidiebedrag dat wij ontvangen op gebaseerd.
 • Adresgegevens; Naast het versturen van ons ledenblad LAVA en een welkomstpakket gebruiken we je adres om te bepalen onder welke afdeling je valt om je zo te kunnen benaderen voor activiteiten van die afdeling.
 • Telefoonnummer; Je telefoonnummer gebruiken we heel soms bijvoorbeeld om je welkom te heten binnen de vereniging of je te benaderen voor een (afdelings)activiteit.
 • E-mailadres; Je e-mailadres gebruiken we om je uit te nodigen voor onze congressen, algemene afdelingsvergaderingen en om je op de hoogte te houden van de bezigheden van de JS. Dat laatste gebeurt via de nieuwsbrief waar je je apart voor kunt afmelden via de link onderaan iedere e-mail.
 • Bankrekeningnummer; Dit hebben we nodig om met een automatische incasso de contributie van je rekening af te schrijven.
 • Betalingen van contributie en donaties; dit is nodig voor de financiële administratie.
 • De manier waarop je je contributie wilt betalen; dit is nodig voor de financiële adminstratie.
 • Of je een verkozen functie hebt binnen de JS, bijvoorbeeld in een afdelingsbestuur.
 • Politieke voorkeur; uit je lidmaatschap van de JS is je politieke voorkeur af te leiden. Deze gegevens vallen in de categorie bijzondere persoonsgegevens.

Daarnaast verzamelen we de volgende gegevens van leden:

 • Interesses en vaardigheden; We willen je graag zo veel mogelijk activiteiten aanbieden waar je ook echt in geïnteresseerd bent. Daarom vragen we nieuwe leden naar hun interesses. Op basis van de vaardigheden die nieuwe leden aangeven te bezitten kunnen we specifieke leden vragen om te helpen met de organisatie een activiteit of actie. Het is niet verplicht om deze gegevens door te geven.
 • IP-adres; Als je een formulier op onze website invult wordt je IP-adres automatisch opgeslagen. We gebruiken dit verder echter niet.
 • Dieetwensen en eventuele beperkingen; Bij een aantal activiteiten vragen we op het aanmeldformulier naar dieetwensen en eventuele beperkingen waarbij extra ondersteuning nodig is. Deze gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de activiteit voor iedereen soepel verloopt.

De volgende gegevens verwerken we van mensen die geïnteresseerd zijn in de JS. Dit gebeurt altijd op basis van expliciete toestemming.

 • Voor- en achternaam; deze verzamelen wij alleen eventueel van geïnteresseerden die hun gegevens bij ons achterlaten bij bijvoorbeeld een informatiemarkt. In dit geval gebruiken we ze alleen voor het doel zoals ter plekke met je afgesproken. Om je in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor geïnteresseerden is het niet nodig om je naam op te geven.
 • Telefoonnummer; dit verzamelen wij alleen eventueel van geïnteresseerden die hun gegevens bij ons achterlaten bij bijvoorbeeld een informatiemarkt. In dit geval gebruiken we ze alleen voor het doel zoals ter plekke met je afgesproken. Om je in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor geïnteresseerden is het niet nodig om je telefoonnummer op te geven.
 • E-mailadres; dit vragen we altijd van geïnteresseerden. Als je het aan ons doorgeeft met een specifiek doel, bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor de eerstvolgende (afdelings)activiteiten of om je aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief, gebruiken we het alleen voor dit doel.
 • IP-adres; Als je een formulier op onze website invult wordt je IP-adres automatisch opgeslagen. We gebruiken dit verder echter niet.

De volgende gegevens verwerken we van mensen die onze website js.nl bezoeken.

 • IP-adres; Als je onze website bezoekt wordt je IP-adres opgeslagen. We gebruiken dit verder echter niet.

Voor alle gegevens die we verwerken geldt dat we ze alleen gebruiken als onderdeel van een overeenkomst die we hebben afgesloten (bijvoorbeeld een lidmaatschap) of waar we wettelijk toe verplicht zijn. Bij het versturen van ons welkomstpakket, ledenblad en onze nieuwsbrief aan (oud-)leden en bij het telefonisch uitnodigen voor activiteiten hebben we een belang waarvan wij denken dat het gerechtvaardigd is. Dit is namelijk de belangrijkste manier van communicatie met onze (oud-)leden. Voor alle gegevensverwerkingen die niet op basis van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang zijn vragen we apart expliciet toestemming. Als dit het geval is kun je deze toestemming ook altijd weer intrekken door te mailen naar info@js.nl.

Hoe gaan we om met de gegevens van kinderen?

Het lidmaatschap van de Jonge Socialisten staat open vanaf 12 jaar. Dit betekent dat ook kinderen lid kunnen worden van onze vereniging. Dit is voor ons een extra verantwoordelijkheid. Bij nieuwe leden onder de 16 jaar zullen wij altijd proberen na te gaan of er toestemming is gegeven voor het lidmaatschap door een ouder/voogd van het kind. Voor informatieverwerkingen waarbij wij niet naar iemands leeftijd vragen, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief, kunnen wij niet nagaan of het om kinderen gaat. Wij hebben niet de intentie om gegevens van kinderen onder de 16 jaar te verzamelen, behalve op het moment dat ze lid van onze vereniging worden. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind onder de 16, neem dan contact met ons op via info@js.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Jij bent de baas over je gegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens we precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om die gegevens:

 • aan te passen
 • te wissen
 • over te dragen aan iemand anders.

Als je je verzoek naar info@js.nl stuurt, dan zorgen wij dat dit geregeld wordt. Let er hierbij op dat we wettelijk verplicht zijn om onze ledenadministratie zeven jaar te bewaren nadat je je lidmaatschap opzegt. Die gegevens kunnen we dus niet wissen.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Voor alle gegevens die in onze ledenadminstratie worden opgenomen geldt dat we ze zeven jaar bewaren. Dit is wettelijk verplicht omdat de subsidie die we onvangen mede gebaseerd wordt op gegevens uit deze administratie.

Voor alle andere gegevens geldt dat we ze net zo lang bewaren als nodig is om te doen waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Hierna worden ze zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een jaar verwijderd.

Met wie delen we je gegevens?

Liever delen we je gegevens met niemand. Maar we kunnen nou eenmaal niet alles zelf doen en daarom delen we je gegevens als het nodig is met andere organisaties. Met organisaties waarmee we structureel samenwerken hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe ze om moeten gaan met je gegevens en die vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 • Voor sommige activiteiten moeten we je gegevens doorgeven aan de locatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als we naar de Tweede Kamer gaan. Als je daar niet van tevoren op een lijst bent gezet, kom je er niet in. Het gaat hierbij meestal om je voor- en achternaam, geslacht, leeftijd en geboorte- of woonplaats maar uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Als we meer gegevens delen zullen we je dat altijd laten weten.
 • Onze nieuwsbrieven worden verstuurd door het bedrijf MailChimp. Hiervoor hebben ze je voor- en achternaam, e-mailadres, afdeling en interesses nodig. Mailchimp kan deze gegevens bewaren op een server buiten Europa. In de verwerkersovereenkomst die we met ze afgesloten hebben leggen zij zich vast aan strenge normen voor de bescherming van je gegevens op deze servers.
 • Ons ledenblad wordt verstuurd door het bedrijf Drukwerkdeal. Hiervoor sturen we ze je voor- en achternaam en adres.
 • Ons ledenadministratiesysteem is gezamenlijk met de Partij van de Arbeid. Dit heeft als voordeel dat we makkelijk een voordelig combilidmaatschap van de JS en de PvdA kunnen aanbieden. Dit betekent echter wel dat  medewerkers van de PvdA en de organisaties die daar onder vallen (Foundation Max van der Stoel, Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting) ook gegevens van JS-leden kunnen inzien. De gegevens die we opslaan in ons ledenadministratiesysteem zijn voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, betalingen, wijze van betalen en vaardigheden.
 • De persoonsgegevens van leden worden gedeeld met één bestuurslid van de afdeling waar het lid toe behoort. Dit bestuurslid ondertekent een privacy-overeenkomst. De gegevens worden gedeeld om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van de afdeling, onder andere via de nieuwsbrief en om ze uit te nodigen voor afdelingsvergaderingen en andere activiteiten. Het gaat hierbij om je voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Krijgen wij ook gegevens van anderen?

Samen met de Partij van de Arbeid bieden wij een combilidmaatschap aan waarmee leden met korting lid kunnen worden van zowel de Partij van de Arbeid als de Jonge Socialisten. Wij krijgen van de PvdA de gegevens van hun leden die aangeven ook JS-lid te willen worden. Deze gegevens verwerken we zoals uitgelegd in deze privacyverklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig om onze website te laten werken en voor jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op verschillende plekken op onze site zijn Youtubefilmpjes opgenomen. Zodra je op afspelen klikt bij zo’n filmpje plaatst Youtube cookies op je computer. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring van Youtube. Als je niet op zo’n filmpje klikt worden er ook geen cookies geplaatst.

Heb je nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over deze verklaring. Die mag je altijd stellen via info@js.nl en dan proberen we je zo duidelijk mogelijk te antwoorden. Heb je een klacht over hoe wij gegevens verwerken, dan kun je die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We kunnen wijzigingen aan deze verklaring aanbrengen. Deze worden gepubliceerd op deze webpagina. De verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-08-2022.

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA