Vereniging

Binnen de JS zijn er verschillende groepen leden actief die samen iets voor de vereniging doen. Op deze pagina vind je informatie over de belangrijkste van deze groepen.

Afdelingen

Afdelingen vormen het hart van de vereniging. Zij organiseren de meeste activiteiten en zijn voor de meeste leden ook het directe aanspreekpunt binnen de JS. Als JS geloven we dat politiek altijd lokaal begint. Daarom hebben afdelingen verspreid over het hele land. Iedereen die in het gebied van een afdeling woont is ook lid van de afdeling en mag dus meebeslissen over wat de afdeling doet. Een afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur. Dat zorgt voor de organisatie van activiteiten en acties. Minimaal één keer per jaar organiseert een afdeling een algemene ledenvergadering waarop leden een nieuw bestuur kunnen kiezen en mee kunnen praten over wat de afdeling zou moeten doen.

Een belangrijke taak van afdelingen is het volgen van de lokale politiek. Hiervoor hebben ze goed contact met PvdA-afdelingen en PvdA-gewesten. Maar net als dat landelijk wel eens gebeurt zijn afdelingen het soms  niet eens met de lokale PvdA en dat laten ze in dat geval ook duidelijk horen. Met acties en activiteiten mengen afdelingen zich nadrukkelijk in de lokale politiek om er zo voor te zorgen dat de stem van linkse jongeren goed gehoord wordt.

De meeste afdelingen versturen ongeveer één keer per maand een nieuwsbrief waarin ze hun leden op de hoogte houden van aankomende acties en activiteiten. Ook hebben ze bijna allemaal een actieve Whatsappgroep om contact te houden. Als je daaraan wilt worden toegevoegd kun je contact opnemen met je afdeling. Wil je u al weten wat jouw afdeling de komende tijd allemaal van plan is? Kijk dan even op de site van je eigen afdeling.

Behalve afdelingen kent de JS ook onderafdelingen. Dit zijn afdelingen die als onder een andere afdeling vallen. Dit komt voornamelijk voor in gebieden waar net niet genoeg leden zitten voor een echte afdeling. Leden van een onderafdeling zijn ook altijd lid van de afdeling waar de onderafdeling bijhoort. Onderafdelingen zijn makkelijker op te richten en op te heffen. Op dit moment hebben we geen onderafdelingen.

Werkgroepen

Als de afdelingen het hart van de JS vormen, dan zijn de werkgroepen het brein. In de werkgroepen van de JS zitten leden met interesse in een bepaald onderwerp. De werkgroepen hebben WhatsApp groepen waarin gediscussieerd kan worden over alle mogelijke onderwerpen binnen het kader van de werkgroep. Daarnaast worden er nieuwsbrieven gestuurd naar leden van de werkgroep. Deze nieuwsbrieven bevatten leuke en interessante activiteiten gerelateerd aan de werkgroep. Het is mogelijk om van meerdere werkgroepen tegelijk lid te zijn.

De JS heeft op het moment twaalf werkgroepen. Daarvan zijn er 8 werkgroepen actief aan de slag met het organiseren van activiteiten. Dit zijn:

 • Democratie en rechtsstaat
 • Diversiteit en emancipatie
 • Duurzaamheid en landbouw
 • Internationale politiek
 • Onderwijs
 • Wonen en verkeer
 • Zorg
 • Veiligheid en defensie

Er zijn 4 werkgroepen waar we nog werkgroepcoördinatoren voor zoeken om deze op te starten. Lijkt dit je wel wat? Neem dan contact op met Lotte. De werkgroepen waar we nog coördinatoren voor zoeken zijn:

 • Cultuur en sport
 • Digitalisering en privacy
 • Economie en arbeidsmarkt
 • Immigratie en integratie

De werkgroepen worden geleid door een landelijk bestuurslid en enkele werkgroepcoördinatoren. Zij organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten omtrent het thema van de werkgroep.

Denk jij dat je iets in te brengen hebt over één van deze onderwerpen, of vind je het gewoon leuk om intensief mee te kunnen discussiëren? Meld je dan aan voor een werkgroep. Als je al eens je interesses aan ons doorgegeven hebt ben je automatisch lid. Wil je je interesses aanpassen of wil je graag in een of meerdere WhatsApp groepen, mail dan ons bestuurslid Lotte.

Congres

Twee keer per jaar organiseren de Jonge Socialisten (JS) een tweedaags congres, in het voorjaar en het najaar. Het congres heeft het hoogste gezag in de JS en bestaat uit alle leden van de JS. Tijdens congressen worden aan de hand van congresvoorstellen de standpunten van de organisatie bepaald, wordt het beleid voor de komende periode vastgesteld en vinden er verkiezingen plaats voor – onder andere – het Landelijk Bestuur, dat het beleid moet gaan uitvoeren. Daarnaast stelt het Congres de regels van de JS vast.

Het Landelijk Bestuur (LB) legt op het congres verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde vragenuurtje, waarbij de landelijke bestuursleden vragen uit de zaal moeten beantwoorden. Alle leden hebben op het congres spreek- en stemrecht. Zo kunnen zij dus invloed uitoefenen op de inhoudelijke en organisatorische koers van de JS. Het is heel belangrijk dat er veel leden betrokken zijn bij de besluitvorming binnen de organisatie en dat er dus veel JS’ers naar het Congres komen!

Het Congres heeft ook een belangrijke sociale functie. JS’ers vanuit het hele land ontmoeten elkaar en gebruiken het congres om bij te praten en ideeën uit te wisselen. Tijdens de congressen worden ook workshops, discussies met politici, en culturele activiteiten georganiseerd. De eerste avond van het Congres wordt bovendien afgesloten met een groot feest.

Landelijk bestuur

De dagelijkse leiding over de vereniging is in handen van het Landelijk Bestuur. Zij bereiden congressen voor, volgen kritisch de landelijke politiek en organiseren zo nodig een actie, organiseren scholingsactiviteiten waar alle leden welkom zijn, zijn verantwoordelijk voor alle administratie en ondersteunen afdelingen en werkgroepen. Het huidige Landelijk Bestuur vind je hier.

Presidium

Het presidium zit onze congressen voor. Nieuwe leden van het presidium worden ieder jaar verkozen op het voorjaarscongres. Heb je een vraag aan het presidium, dan kan je ze mailen.

Beroepscommissie

Met zoveel groepen binnen de JS wordt er ook wel eens iets besloten waar je het misschien niet mee eens bent. Als je denkt dat een besluit over jou onterecht genomen is, bijvoorbeeld omdat het Huishoudelijk Reglement niet goed gevolgd is, dan kun je beroep instellen bij de beroepscommissie. De beroepscommissie bestaat uit drie leden die worden gekozen door het Congres. Je kunt de beroepscommissie bereiken per mail.

Vrouwen*netwerk

Het Vrouwen*netwerk is er voor alle vrouwelijke* leden van de Jonge Socialisten. Het is er als luisterend oor, voor tips om je plek te vinden binnen de vereniging en als ondersteuning om vrouwen* actief te houden binnen de JS. Als Vrouwen*netwerk vinden wij het enorm belangrijk dat vrouwen* ook mee kunnen doen in de politiek.

Het Vrouwen*netwerk komt bijeen tijdens meerdaagse landelijke activiteiten zoals het ledenweekend en het congres. Er is dan een ruimte om bijeen te komen, om rustig te kunnen praten, maar vooral om een veilige plek te creëren voor alle vrouwen* waar alles wat besproken wordt vertrouwelijk blijft.

De coördinator en contactpersoon van het Vrouwen*netwerk is Hannah Scheffers. Voor eventuele vragen, opmerkingen of om je aan te melden voor de Appgroep kun je haar mailen.

Op de hoogte blijven van de JS?

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van onze politieke acties en activiteiten.


Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA