Scoutingcommissie

Een belangrijke taak van politieke partijen, die vaak slecht van de grond komt, is begeleiding van talent naar politieke functies of andere plekken waar mensen zich maatschappelijk nuttig kunnen maken. De JS wil dit wel goed doen en heeft daarom een eigen scoutingcommissie. Deze commissie scout en begeleidt sociaaldemocratisch talent.

Binnen de PvdA is altijd behoefte aan instroom van jonge, talentvolle politici. Daarom is de JS betrokken bij de meeste landelijke kandidaatstellingsprocedures van de PvdA, zoals die voor de Tweede Kamer en het partijbestuur. De sociaaldemocratie is breder dan alleen de PvdA, daarom proberen we ook de banden met organisaties die onze idealen delen aan te halen en tot een uitwisseling van talenten te komen. FNV Jong is een goed voorbeeld van zo’n organisatie.

Talent alleen is echter niet voldoende. Om succes te behalen, is hard werken vaak een vereiste. Daarom organiseert de scoutingcommissie ook trainingen en begeleiding voor talenten. Een vorm van deze talentontwikkeling is het mentortraject, waarin JS’ers begeleid worden door iemand die zijn of haar sporen in de politiek verdiend heeft.

De commissie bestaat uit een aantal leden van het landelijk bestuur van de JS en een aantal oud-(bestuurs)leden. Het landelijk bestuurslid dat verantwoordelijk is voor scholing is de secretaris van de scoutingcommissie. Momenteel bestaat de scoutingcommissie uit Adam Galijasevic, Bart van Bruggen, Bo Lemmens, Janneke Holman, Lieke Kuiper, Simone Kobes en Stijn Jansen. Ken of ben jij een sociaaldemocratisch talent die de scoutingcommissie niet mag missen? Mail dan naar Bo.

 

Voor vragen over de scoutingscommissie, neem contact op met:

  • Bo LemmensBo LemmensBestuurslid Politiek & ScholingMailTelefoon+31648336227
Jonge Socialisten in de PvdA