Congres

Twee keer per jaar organiseren de Jonge Socialisten (JS) een tweedaags congres, in het voorjaar en het najaar. Het congres heeft het hoogste gezag in de JS en bestaat uit alle leden van de JS. Tijdens congressen worden aan de hand van congresvoorstellen de standpunten van de organisatie bepaald, wordt het beleid voor de komende periode vastgesteld en vinden er verkiezingen plaats voor – onder andere – het Landelijk Bestuur, dat het beleid moet gaan uitvoeren.

Het Landelijk Bestuur (LB) legt op het congres verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde vragenuurtje, waarbij de landelijke bestuursleden vragen uit de zaal moeten beantwoorden. Alle leden hebben op het congres spreek- en stemrecht. Zo kunnen zij dus invloed uitoefenen op de inhoudelijke en organisatorische koers van de JS. Het is heel belangrijk dat er veel leden betrokken zijn bij de besluitvorming binnen de organisatie en dat er dus veel JS’ers naar het congres komen!

Het congres heeft ook een belangrijke sociale functie. JS’ers vanuit het hele land ontmoeten elkaar en gebruiken het congres om bij te praten en ideeën uit te wisselen. Tijdens de congressen worden ook workshops, discussies met politici, en culturele activiteiten georganiseerd.

De regels van de JS worden ook op de congressen vastgesteld. Hier kun je de statuten en het huishoudelijk reglement vinden.

Het volgende congres vindt plaats op 11 en 12 november in Leeuwarden.

Voor vragen over het congres, neem contact op met:

  • Simon PutmanSimon PutmanVicevoorzitter/SecretarisMailTelefoon+31622260041

Download hier de congreskranten van de afgelopen jaren:

Voorjaarscongres 2017 in Nijmegen
Najaarscongres 2016 in Tilburg
Voorjaarscongres 2016 in Amsterdam
Najaarscongres 2015 in Maastricht
Voorjaarscongres 2015 in Leiden
Najaarscongres 2014 in Groningen
Voorjaarscongres 2014 in Utrecht
Najaarscongres 2013 in Leeuwarden
Voorjaarscongres 2013 in Amsterdam
Najaarscongres 2012 in Heerlen
Voorjaarscongres 2012 in Rotterdam
Najaarscongres 2011 in Nijmegen
Voorjaarscongres 2011 in Den Haag
Najaarscongres 2010 in Groningen
Voorjaarscongres 2010 in Utrecht
Jonge Socialisten in de PvdA