Seminars

Een aantal keer per jaar mag de JS leden afvaardigen naar een internationaal seminar of congres. De seminars hebben thema’s als de maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen, de Europese welvaartsstaat, het International Criminal Court en integratie en acceptatie van LGBT’s in onze maatschappij. JS-leden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van zo’n seminar kunnen hieraan deelnemen. Voor deelname wordt meestal wel een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Jonge Socialisten in de PvdA