Internationaal

Als JS-lid kun je deelnemen aan diverse internationale activiteiten, zoals het jaarlijkse Summercamp, internationale seminars en uitwisselingen met zusterorganisaties. Het biedt je de mogelijkheid JS’ers uit alle hoeken van de wereld te leren kennen en natuurlijk wordt er ook gediscussieerd over allerlei Europese en internationale politieke onderwerpen. Hierbij kun je denken aan de uitbreiding van de Europese Unie, het Nederlandse softdrugsbeleid in Europees verband, de ongelijkheid tussen Noord-en Zuid Europa of de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa.

Binnen de JS is een internationale werkgroep actief. Deze werkgroep organiseert regelmatig discussie- en informatieavonden over allerlei internationale onderwerpen, zoals globalisering en de uitbreiding van de EU. Ook worden er regelmatig trainingen en excursies georganiseerd. Wil je actief worden binnen deze werkgroep? Neem dan contact op met Mahmoud of Kiki.

IUSY en YES

De JS is lid van twee grote internationale koepelorganisaties: IUSY (International Union of Socialist Youth) en YES (Young European Socialists). Bij beide organisaties wordt de JS vertegenwoordigd door de internationaal secretaris, die contacten onderhoudt met deze organisaties en hun leden en regelmatig internationale congressen en seminars bezoekt. Regelmatig kunnen ook JS-leden mee naar deze internationale activiteiten.

 

Seminars

Een aantal keer per jaar mag de JS leden afvaardigen naar een internationaal seminar of congres. De seminars hebben thema’s als de maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen, de Europese welvaartsstaat, het Internationaal Strafhof en integratie en acceptatie van LGBT’s in onze maatschappij. JS-leden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van zo’n seminar kunnen hieraan deelnemen. Voor deelname wordt meestal een eigen bijdrage gevraagd.

Zusterorganisaties

Elk jaar worden er verschillende activiteiten met buitenlandse zusterorganisaties van de JS georganiseerd. Zo is er het BeNeLux-weekend met de Jonge Socialisten uit België en Luxemburg; de Jusos-dag met de Duitse zusterorganisatie en de JS-afdeling Arnhem-Nijmegen en eens in de twee jaar een bilaterale uitwisseling met een Europese zusterorganisatie waarbij de JS afwisselend een zendende of een ontvangende rol speelt. Zo is bijvoorbeeld de Oostenrijkse JS te gast geweest in Nederland en zijn wij op onze beurt op bezoek geweest in Oostenrijk.

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA