Internationaal

Als JS-lid kun je deelnemen aan diverse internationale activiteiten, zoals het jaarlijkse Summercamp, internationale seminars en uitwisselingen met zusterorganisaties. Het biedt je de mogelijkheid JS’ers uit alle hoeken van de wereld te leren kennen en natuurlijk wordt er ook gediscussieerd over allerlei Europese en internationale politieke onderwerpen. Hierbij kun je denken aan de uitbreiding van de Europese Unie, het Nederlandse softdrugsbeleid in Europees verband, de ongelijkheid tussen Noord en Zuid of de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa.

Binnen de JS is een internationale werkgroep actief: de WIP. Deze werkgroep organiseert regelmatig discussie- en informatieavonden over allerlei internationale onderwerpen, zoals globalisering en de uitbreiding van de EU. Ook worden er regelmatig trainingen en excursies georganiseerd. Wil je actief worden binnen deze werkgroep? Neem dan contact op met Shirodj Raghoenath, internationaal secretaris.

Internationaal secretaris

Jonge Socialisten in de PvdA