Bestuur

Het Landelijk Bestuur (LB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op landelijk niveau. Het LB voert het beleid uit dat het congres heeft vastgesteld en neemt politieke standpunten in. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met ledenwerving, trainingen, afdelingsondersteuning, internationaal werk, financiën, persbeleid en het stimuleren van politieke discussies. Het bestuur telt momenteel zeven leden die in functie blijven tot en met het Voorjaarscongres van 2021.

Download hier ons werkplan

Bestuursleden

  • Andrej van HoutAndrej van HoutVoorzitterTelefoon+31646572259Andrej (23) is het gezicht van de JS naar buiten toe. Ook houdt hij zich bezig met het uitdragen van de politiek inhoudelijke lijn. Met een sterke JS wil hij zich inzetten voor de klassieke sociaal-democratische waarden: "Het is tijd om het publieke belang centraal te laten staan in plaats van het individu en de mens boven het grote geld te zetten ". Door in te zetten op ledenontwikkeling, samenwerking en een veilige thuishaven maken we van de JS een sterke vereniging waar we met zijn allen kunnen strijden voor onze idealen.
  • Roberto KistRoberto KistSecretaris, vicevoorzitterMailTelefoon+31638309153Roberto (24) is als secretaris verantwoordelijk voor veel organisatorische zaken binnen de JS en voor het contact met de PvdA. Daarnaast wil hij het komende jaar met andere organisaties en partijen werken aan een brede, sociale & progressieve beweging in de Nederlandse politiek. LinkedIn
  • Melad KohistaniMelad KohistaniPenningmeester, bestuurslid verenigingMailTelefoon+31682757605Melad (20) is de penningmeester en bestuurslid vereniging van de JS. Hij is verantwoordelijk voor de financiën van de Jonge Socialisten en is de persoon bij wie je terecht kunt voor vereniging technische vragen. Het komend jaar wil hij zorgen voor een JS met een duurzaam huishoudboekje en een duidelijk sociaal geluid.
  • Rinus van HofweegenRinus van HofweegenBestuurslid communicatie, vertrouwenspersoonMailTelefoon+31653664756Rinus (21) mag het komende bestuursjaar de taken van communicatie en campagne op zich gaan nemen. Het afgelopen jaar heeft hij zich ingezet voor de afdeling Utrecht als secretaris waar hij geholpen heeft acties op te tuigen en het contact met de leden te onderhouden. In het landelijk bestuur kijkt hij ernaar uit om samen met de leden voor een zichtbare JS te zorgen en de sociaaldemocratische waarden op de politieke agenda te zetten.
  • Sarah VonkSarah VonkBestuurslid scholingTelefoon+31683325673Sarah (17) is het bestuurslid scholing in het landelijk bestuur van de JS. Ze is lid vanaf haar 14e en heeft het afgelopen jaar in het bestuur van de JS Overijssel mooie activiteiten mogen organiseren. Dit jaar gaat ze ervoor zorgen dat elke JS’er zich kan ontwikkelen als politicus en kan leren over alles in de maatschappij dat je interessant vindt.
  • Lotte DemarteauLotte DemarteauBestuurslid leden, vertrouwenspersoonMailTelefoon+31646014930Lotte (22) is het bestuurslid leden binnen het landelijk bestuur. Afgelopen jaar heeft ze ook in het landelijk bestuur gezeten als bestuurslid leden. Met heel veel plezier heeft ze dit gedaan, maar ze had het gevoel hier nog niet mee klaar te zijn. Voor dat ze het landelijk bestuur is ingegaan is ze ook voorzitter geweest van de afdeling Arnhem-Nijmegen, waar ze onder andere actie heeft gevoerd voor een betere treinverbinding in Limburg. LinkedIn
  • Sophie HeesenSophie HeesenInternationaal secretarisTelefoon+31614373746Sophie (21) is het bestuurslid internationaal secretaris en zal zich inzetten voor het sociale geluid in zowel Europa als Nederland. Afgelopen jaar heeft zij zich ingezet voor emancipatie van vrouwen en rechten van lhbti’s. Sophie wil onderwerpen op de agenda zetten met een internationaal tintje en draagt verantwoordelijkheid voor de internationale contacten.
Download hier een overzicht van alle JS-besturen sinds 2002
Jonge Socialisten in de PvdA