Bestuur

Het Landelijk Bestuur (LB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op landelijk niveau. Het LB voert het beleid uit dat het congres heeft vastgesteld en neemt politieke standpunten in. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met ledenwerving, trainingen, afdelingsondersteuning, internationaal werk, financiën, persbeleid en het stimuleren van politieke discussies. Het bestuur telt momenteel zeven leden die in functie blijven tot en met het Voorjaarscongres van 2019.

Download hier het werkplan van het huidige bestuur

Bestuursleden

Download hier een overzicht van alle JS-besturen sinds 2002
Jonge Socialisten in de PvdA