ANBI

De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid heeft een ANBI-status. Een van de voordelen hiervan is dat giften aan onze vereniging onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Als gevolg van de publicatieplicht die aan deze status verbonden is, zijn onderstaande gegevens op onze website te vinden.

Adres

Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

RSIN/fiscaal nummer

812971681

Doelstelling

De doelstelling van de Jonge Socialisten is

  1. het betrekken van jongeren bij de politiek,
  2. de realisering van haar sociaal-democratische beginselen, zoals deze nader zijn omschreven in het door het Congres vastgestelde beginselmanifest.

Beloningsbeleid

De landelijke bestuursleden van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid ontvangen voor de vervulling van hun functie een maandelijkse vergoeding van honderdvijftig euro. De voorzitter ontvangt hiervoor vierhonderdvijftig euro. Daarnaast ontvangen landelijke bestuursleden een vergoeding voor reiskosten die gemaakt worden in het belang van de vereniging.

Werkplan
Bestuursleden
Jaarverslag 2018

Heb je vragen over de ANBI-status van de JS? Neem dan contact op met onze Penningmeester:

  • Melad KohistaniMelad KohistaniPenningmeester, bestuurslid verenigingMailTelefoon+31682757605
Op de hoogte blijven van de JS?

Schrijf je in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief waarin we je op de hoogte houden van onze politieke acties en activiteiten.


Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten
Jonge Socialisten in de PvdA