ANBI

De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid heeft een ANBI-status. Een van de voordelen hiervan is dat giften aan onze vereniging onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Als gevolg van de publicatieplicht die aan deze status verbonden is, zijn onderstaande gegevens op onze website te vinden.

Adres

Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

RSIN/fiscaal nummer

812971681

Doelstelling

De doelstelling van de Jonge Socialisten is

  1. het betrekken van jongeren bij de politiek,
  2. de realisering van haar sociaal-democratische beginselen, zoals deze nader zijn omschreven in het door het Congres vastgestelde beginselmanifest.

Beloningsbeleid

De landelijke bestuursleden van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid ontvangen voor de vervulling van hun functie een maandelijkse vergoeding van vijfhonderdveertig euro. Daarnaast ontvangen landelijke bestuursleden een vergoeding voor reiskosten die gemaakt worden in het belang van de vereniging.

Bestuursleden
Jaarrekening

Heb je vragen over de ANBI-status van de JS? Neem dan contact op met onze Penningmeester:

  • Tim NellenTim NellenAd-interim PenningmeesterMailTelefoon+31 6 18 68 92 05
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA