Politieke Cafés

Het landelijk bestuur organiseert elke maand een politiek café verspreid over het hele land. Op deze politieke cafés worden interessante sprekers uitgenodigd over uiteenlopende politieke onderwerpen. Ook is dit de mogelijkheid om vragen te stellen aan Landelijk Bestuursleden die hier ook aanwezig zullen zijn. Ook op deze avonden willen we dat iedereen respectvol met elkaar om gaat en daarom zijn er ook hier vertrouwenspersonen voor als dat nodig is.

Politiek Café met Lutz Jacobi op 17 februari 2016 in Middelburg

Dit bestuursjaar zijn de politieke cafés:

  • 23 September: Eerste Kamerlid Lambert Verheijen in Arnhem
  • 7 oktober: Partijbestuurslid Marja Bijl in Leeuwarden
  • 4 november: Jongerenvertegenwoordiger Soscha de la Fuente in Eindhoven
  • 9 december: Aardbevingsdeskundige Susan Top in Groningen
  • 27 januari: Beleidsadviseur PO-raad Jeltje Dijkstra en onderwijsonderzoeker Alieke van Dijk
  • 17 februari: Tweede Kamerlid Lutz Jacobi in Middelburg
  • 16 maart: Feministe en Columniste Kirsten van den Hul in Rotterdam
  • 20 april: Tweede Kamerlid Loes Ypma en PvdA Den Haag-fractievoorzitter Martijn Balster in Den Haag
  • 25 mei: Staatssecretaris Jetta Klijnsma in Utrecht

Statuten. Artikel 12:8, lid 2:

“Het landelijk bestuur organiseert jaarlijks in ieder geval acht politiek cafés, waarop actuele politieke onderwerpen worden besproken. Het landelijk bestuur kan op basis van het politiek café de inhoudelijke koers bijstellen, zolang deze standpunt niet in tegenspraak is met congresuitspraken of ledenenquêtes. Leden worden minimaal veertien dagen voorafgaand aan een politiek café schriftelijk uitgenodigd.”

Jonge Socialisten in de PvdA