Goed werk voor jongeren

Ontplooiing en Waardering

De Jonge Socialisten hebben de afgelopen jaren veel actie gevoerd voor verschillende thema’s rondom werk voor jongeren. Zo willen we dat er meer gedaan wordt tegen de stijgende jeugdwerkloosheid en vinden we dat jongeren beschermd moeten worden tegen stagemisbruik en werkervaringsplekken.

De afgelopen jaren hebben we al meerdere malen aandacht gevraagd voor de hoge jeugdwerkloosheid en het gebrek aan oplossingen hiervoor. Wij geloven er niet in dat het de schuld is van jongeren dat ze werkloos zijn, maar juist dat de overheid hier veel meer tegen kan doen. Kort geleden hebben we ons ook aangesloten bij acties van FNV Jong tegen stagemisbruik:

Jonge Socialisten in de PvdA