Over de JS

Wij zijn de Jonge Socialisten in de PvdA (JS), de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan de Partij van de Arbeid. De JS telt meer dan 2200 leden, waarvan een groot aantal een actieve bijdrage levert aan het reilen en zeilen binnen onze politieke jongerenvereniging.

De Jonge Socialisten zijn een politieke jongerenorganisatie, die duidelijk wil maken dat jong zijn en je met politiek bezig houden geweldig samen gaan. Want politiek is niet iets van duffe grijze muizen in Den Haag. Die zitten te praten over zaken ver weg van huis, te oninteressant om je druk over te maken.

Politiek gaat over de dingen die ons allemaal aangaan en bezig houden, wat nog belangrijker is: jij kunt er zelf invloed op uitoefenen. Dat doen wij samen, bij de JS.

Samen vechten voor een rechtvaardige maatschappij voor iedereen

Veel zaken zijn nog beroerd geregeld voor jongeren. Vaak worden jongeren anders behandeld en hebben zij minder rechten dan ouderen. Jongeren verdienen meestal minder dan ouderen, mogen vaak niet meebeslissen op school en zijn door slechte voorzieningen lang afhankelijk van ouders of verzorgers en moeten noodgedwongen langer en langer thuiswonen. Zo kunnen we nog helaas wel even doorgaan…

De Jonge Socialisten willen in eerste instantie jonge mensen voor politiek interesseren en ze stimuleren om voor zichzelf een zelfstandige en kritische mening te vormen over allerlei politieke aangelegenheden. De JS organiseert jongeren om samen voor een rechtvaardige maatschappij te vechten. Daarbij proberen we op te komen voor de belangen van alle jongeren, ongeacht achtergrond. Of je nou scholier, student, werkend of werkloos bent. Samen met jou vechten we voor een socialere toekomst!

Dit doen we bijvoorbeeld door het voeren van acties en door te zorgen dat we ons in het centrum van de besluitvorming bevinden. De belangrijkste aandachtspunten voor de Jonge Socialisten zijn goed en toegankelijk onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en milieu.

Bij het vormen van onze standpunten gaan we altijd uit van onze vijf beginselen; Gelijkheid, Solidariteit, Vrijheid, Duurzaamheid en verbondenheid. Lees hier meer over onze beginselen

"De belangrijkste aandachtspunten voor de Jonge Socialisten zijn goed en toegankelijk onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en milieu."

Partij van de Arbeid

De moederpartij van de JS is de PvdA. Vaak proberen we dan ook de PvdA te verbeteren, omdat we daar de meeste invloed op hebben. Er zijn vele voorbeelden van hoe wij als jongerenpartij onze invloed uitoefenen op de PvdA. Naast de politieke invloeden in gemeenteraden en in de Tweede Kamer, zitten er ook vertegenwoordigers van de JS in alle kandidaatstellingscommissies en programmacommissies van de PvdA. Zo zorgen we ervoor dat de stem van jongeren gehoord blijft worden binnen de PvdA en helpen we de Partij van de Arbeid kritisch te blijven in het belang van jongeren.

Doe je met ons mee?Voor slechts 5 euro ben je al een jaar lid van de JS!Word nu lid van de Jonge Socialisten
Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA