Werkplan Landelijk Bestuur 2015/2016

Screen-Shot-2015-11-05-at-14.16.24-pm

Vanochtend hebben we ons werkplan vastgesteld voor het komende jaar! In dit werkplan beschrijven we wat onze plannen zijn voor het komende bestuursjaar en welke doelen we in die tijd willen bereiken. We leggen de lat zoals altijd hoog, want er is veel te doen.

Om een beetje overzicht aan te brengen in onze doelstellingen hebben we een aantal doelen centraal gesteld. Die komen als eerste aan de orde bij onze centrale missie. De uitwerking van die centrale doelen is daarna te vinden. Per terrein waarop het landelijk bestuur actief is hebben we specifieke doelen en projecten geformuleerd. Tot slot is onze jaarplanning bijgevoegd, zodat je alvast de verschillende data van al onze activiteiten in je agenda kunt noteren om niks te missen!

Vanwege de leesbaarheid hebben we geprobeerd ons werkplan een beetje kort te houden. Het uitvoeren van onze plannen is belangrijker dan een beschrijving van alle details ervan, daarom hebben we niet alles tot achter de komma vastgelegd. Een deel van onze activiteiten is bovendien afhankelijk van de politieke actualiteit.

Ten slotte vinden we het belangrijk dat de wensen van de leden van de JS centraal staan, dus mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van dit werkplan, dan hopen we dat je ons belt of mailt.

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdADownload

Categorieën: Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA