Waarom we het over menstruatie moeten hebben

Zomercolumn van Vera Landstra over menstruatie-armoede

IMG_4857

Ongeveer de helft van de bevolking zal het krijgen in zijn leven, voor sommigen resulteert dit in weinig klachten, terwijl anderen er veel last van hebben. Weer anderen hebben anticonceptie waardoor ze het in mindere mate of helemaal niet krijgen: menstruatie. Ondanks dat vrijwel de gehele vrouwelijk bevolking er ervaring mee heeft, is het nog steeds een vrij ongemakkelijk onderwerp om het openlijk over te hebben. Toch is het belangrijk dat we het wel doen. In dit stuk wil ik het over een fenomeen specifiek gerelateerd aan menstruatie hebben, namelijk menstruatie-armoede.

Velen zullen zich nu misschien achter de oren krabben en zoiets hebben van: ‘Hé wat is dat?’. Had je mij in oktober vorig jaar gevraagd of ik wist wat menstruatie-armoede is, dan had ik eerlijk moeten toegeven dat ik het niet wist. In november vorig jaar kwam ik een artikel tegen van de NOS over menstruatie-armoede waarin werd uitgelegd wat het is en dat dit een groot probleem is in Nederland. Het NOS-artikel was gebaseerd op een onderzoek van de Bovengrondse over menstruatie-armoede.

Menstruatie-armoede kan ontstaan door drie verschillende dingen of een combinatie ervan. De eerste hiervan is het gebrek aan toegang hebben tot voor een vrouw voldoende en acceptabele menstruatie producten om comfortabel haar menstruatie door te komen, zoals maandverband, tampons of menstruatiecups. Dit ontstaat voornamelijk door het niet voldoende budget hebben voor die producten. De kosten van menstruatieproducten kunnen, afhankelijk van de vrouw en haar menstruatie, oplopen tot tientallen euro’s per maand. Voor de meesten in onze samenleving is dit niet heel veel geld, helaas is dat het wel voor vrouwen die dakloos en thuisloos zijn of rond of onder de armoedegrens leven. Het niet voldoende toegang hebben tot voldoende en acceptabele menstruatie producten kan tot serieuze gezondheidsproblemen leiden zoals het Toxische Shock Syndroom.

Ten tweede kan menstruatie-armoede ontstaan door een gebrek aan een privéplek waar vrouwen hun menstruatieproducten kunnen vervangen, weggooien of, in het geval van herbruikbare producten, ze kunnen wassen. Daarnaast is een privéplek waar de vrouwen zich kunnen opfrissen met water en zeep ook belangrijk. In feite komt het erop neer dat het geen toegang hebben tot goede sanitaire voorzieningen kan leiden tot menstruatie-armoede.

Als derde is het een gebrek aan kennis over menstruatie dat tot menstruatie-armoede kan leiden. De kennis over menstruatie refereert naar basisinformatie over menstruatie en gezondheidsproblemen die op kunnen treden rond de menstruatie, zoals bijvoorbeeld endometriose, een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben en die nu nog vaak onopgemerkt gaat.

Het artikel van de NOS en het onderzoek van de Bovengrondse leidde ertoe dat Hannah Scheffers en ik besloten een motie in te dienen op het Najaarscongres van de Jonge Socialisten. In deze motie riepen wij op om ons als JS in te zetten om het taboe rond menstruatie-armoede te verbreken en menstruatieproducten beschikbaar te maken in onder andere scholen en openbare sanitaire voorzieningen en voor meer voorlichting over menstruatie en meer openbare vrouwen*toiletten.

Uiteindelijk hoop ik dat menstruatie een onderwerp wordt waar we zonder ons er ongemakkelijk over te voelen openlijk over kunnen praten en dat menstruatie-armoede een niet meer voorkomend probleem is. Daarom zou ik ten slotte willen oproepen om de volgende keer dat je producten doneert aan de voedselbank bij de supermarkt er een pak maandverband of tampons bij te doen, zodat die vrouwen zich er een maand minder zorgen over hoeven te maken.

Door Vera Landstra

 

Het onderzoek van de Bovengrondse: https://hetdamesverband.nl/hetonderzoek

Het NOS-artikel: https://nos.nl/artikel/2309153-menstruatie-armoede-geen-geld-voor-maandverband-dan-maar-wc-papier.html

Categorieën: Blog, Diversiteit & emancipatie

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA