Vergeet Afghanistan niet

Internationale blog van Lukas over de verslappende aandacht voor Afghanistan

On patrol in North East Bamyian with Kiwi Team One, performing both mounted and dismounted patrols. Afghanistan flag.

The NZ PRT Bamyan is tasked with maintaining security in Bamyan Province. It does this by conducting frequent presence patrols throughout the province. The PRT also supports the provincial and local government by providing advice and assistance to the Provincial Governor, the Afghan National Police and district sub-governors. Thirdly the NZ PRT identifies, prepares and provides project management for NZAID projects within the region. These are contracted to Afghan companies who hire local workers to assist with the completion of these projects. Thus each project provides new amenities, and also provides employment in the region.

We hebben het allemaal gemeen. De plek waar we voor het eerst andere mensen maar vooral ons zelf leerden kennen. Waar we ons hebben kunnen ontwikkelen en ons hebben kunnen voorbereiden op het latere leven. Iedereen heeft er wel íets aan gehad. We hebben allemaal op school gezeten. Onderwijs is een recht dat zo fundamenteel is dat het niet meer weg te denken is uit onze jeugd. Toch hebben de Taliban dit recht de afgelopen week aan alle Afghaanse meisjes ontzegd. De afgelopen week werd een belofte dat meisjes ook naar de middelbare school zouden mogen plotseling teruggedraaid. Sommige meisjes werden bij hun school de deur geweigerd en barstten in huilen uit. Hun hele toekomst werd plots voor hen weggevaagd. De Taliban laten hiermee hun ware gezicht zien. We mogen dit nooit vergeten.

Het is niet eens een jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Zij beloofden toen dat het allemaal wel mee zou vallen met die repressieve wetten. Zo beloofden ze bijvoorbeeld ook dat meisjes naar school zouden mogen blijven gaan. Sindsdien is de aandacht van de wereld weggeëbd. De aandachtspanne van de internationale gemeenschap is nou eenmaal niet oneindig en voor je het weet hadden we het weer over het volgende internationale vraagstuk. Dit betekent echter niet dat onze aandacht voor Afghanistan mag verslappen. De Taliban zullen altijd proberen om tussen het nieuws door de vrijheden van de inwoners van Afghanistan te beperken – zoals nu ook gebeurd is. Naast de nieuwe verboden op onderwijs hebben ze ook parken gesegregeerd op gender en een verbod op de BBC uitgevaardigd. Zo wordt Afghanistan steeds onvrijer.

Het recht op onderwijs is één van de voornaamste onderdelen van de moderne samenleving. Zonder onderwijs zijn we nergens. Toch wordt dit nu voor ontzettend veel meisjes in Afghanistan de realiteit. Dit laat zien dat onze aandacht op de Taliban nooit mag verslappen, ook al is er niet zo veel dat we hier tegen kunnen doen. Op elke mogelijke manier verdient Afghanistan onze steun, ook buiten de nieuwscyclus. Al ons beleid moet er op gericht zijn om deze mensen te helpen. In andere woorden: vergeet Afghanistan niet.

Categorieën: Blog, Internationale Politiek

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA