Veranderingen JS-congres

Stemkaart congres

Het komende najaarscongres wordt anders dan andere congressen. In dit nieuwsbericht vind je hier meer informatie over.

Sinds jaar en dag functioneren JS-congressen volgens een vast stramien: afdelingen schrijven van tevoren tal van moties om deze vervolgens tijdens een lange zit te verdedigen voor een  congreszaal, waarna braaf de stemkaarten de lucht in gaan en de moties in een la verdwijnt. Zo gaat het natuurlijk niet altijd, maar te vaak ontbreekt het op een congres aan brede discussie tussen alle aanwezigen. Het LB wil hier verandering inbrengen. Het congres moet weer een plek worden waar alle leden zich geroepen voelen om deel te nemen aan het debat en zo bij te dragen aan de standpuntvorming van de vereniging. In samenspraak met het presidium heeft het LB besloten de structuur van het congres zodanig te veranderen dat levendige discussie in kleinere groepen mogelijk wordt.

Dit is hoe we het gaan doen: op zaterdagmiddag gaan leden in groepjes van maximaal 15 personen uit elkaar. Er zijn zes thema’s waar de verschillende groepjes over discussiëren. Deze discussies staan onder leiding van presidiumleden en worden inhoudelijk ingeleid door een expert die ook vragen kan beantwoorden. Het streven is dat elk themagroepje twee moties produceert die op zondag plenair behandeld worden. De thema’s waarover gediscussieerd gaat worden zijn:

– Alledaags racisme

– Discriminatie op de arbeidsmarkt

– Etnisch profileren

– Genderongelijkheid

– LHBT-acceptatie

– Xenofobie.

Op het aanmeldformulier voor het congres kunnen leden drie voorkeuren aangeven, op basis waarvan zij worden ingedeeld.

Om de ruimte te geven aan dit experiment is het van belang dat er niet te veel congresvoorstellen van tevoren worden ingediend. Het landelijk bestuur heeft afdelingen dan ook gevraagd terughoudend te zijn met het indienen van moties en andere voorstellen. Omdat we gebonden zijn aan het huishoudelijk reglement van de JS, of omdat actuele politieke ontwikkelingen hier soms om vragen, kunnen er wel congresvoorstellen worden ingediend. Deze zullen worden behandeld op zondagmiddag, mits ze op correcte wijze zijn ingediend binnen de daarvoor staande termijnen (zie eerdere nieuwsbrieven).

Het LB moedigt afdelingen wel aan om, ter voorbereiding op het congres, een discussieavond te organiseren over racisme en discriminatie.

Ik hoop dat het voor alle leden een beetje duidelijk is hoe het najaarscongres eruit zal zien. Mochten er toch nog vragen zijn, mail ze dan naar jvdwal@js.nl.

Categorieën: Activiteiten, Diversiteit & emancipatie, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA