Toespraak Bart bij protestmars hoger onderwijs

De Jonge Socialisten liepen mee in de Protestmars voor Democratisch Hoger Onderwijs. Onze voorzitter Bart mocht de demonstranten toespreken. De tekst van zijn speech kan je hier terug lezen:

Wat jammer dat de minister er niet is, die kan niet anders dan gelukkig worden van zoveel competente rebellen op één plek.

We zijn hier niet voor niks met zo veel verzameld.

We zijn hier omdat een universiteit geen bedrijf is, ook al doen sommige universiteiten hun best tóch een bedrijf te zijn.

De competente rebellen hebben luid en duidelijk van zich laten horen: het rendementsdenken van het bedrijfsleven hoort op onze universiteiten niet thuis en daarom komen we in verzet.

Als we de waarde van een universitaire studie alleen nog in geld kunnen uitdrukken zijn we verloren. Juist de filosofen, de sociologen, de antropologen en al die anderen die ik nu oversla hebben een ongelofelijke waarde voor onze maatschappij. Niet omdat ze geld opleveren, maar omdat we niet zonder kritische geesten kunnen.

Als studenten gereduceerd worden tot nummers en kwalitatief goede studies worden wegbezuinigd omdat het rendement te laag is, verliezen onze universiteiten die unieke waarde: als broedplaats voor dwarse ideeën, als kweekvijver van competente rebellen.

De competente rebellen van nu verdienen inspraak en onderwijs van hoge kwaliteit. Rendementsafspraken en prestatiematrixen die zijn voor de managers op de Zuidas, niet voor onze universiteiten.

Minister Bussemaker staat wat de Jonge Socialisten betreft voor een grote opgave de komende tijd:

Het hoger onderwijs moet het rendementsdenken voorbij.

Universiteiten moeten beoordeeld worden op de kwaliteit die ze leveren, niet op de hoeveelheid afgestudeerden die jaarlijks van de lopende band rolt. Universiteiten moeten niet meer over, maar mét hun studenten en medewerkers praten en beslissen. Bestuurders moeten het gesprek aangaan als competente rebellen een grote bek opzetten, geen sprintje trekken naar de rechtbank.

We hebben hier samen alle reden om hoopvol te zijn. Samen laten we zien dat competente rebellen zich de mond niet laten snoeren, nu niet en nooit niet. Dankjulliewel!

Categorieën: Onderwijs

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA