Studenten zijn geen melkkoeien

Elke week schrijft een van de bestuursleden over wat hem of haar bezighoudt. Deze week schrijft Judith over het protest tegen het verhogen van de studierente.

studentenprotest

De JS is voor het leenstelsel. Niet ieder individueel JS-lid is voor het leenstelsel, maar er is democratisch besloten dat dit het JS-standpunt is. Dat het een belangrijk onderwerp is dat nogal wat discussie oproept, blijkt wel uit het feit dat er twee keer op een congres over het leenstelsel is gedebatteerd en gestemd. Hoe hoog de rente op een studielening mag zijn, zal binnen de JS echter minder discussie opleveren: zo laag mogelijk.

Ons standpunt is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er zijn heel sociale argumenten voor. Zo gaan studenten uit gezinnen met een laag inkomen erop vooruit in het leenstelsel. Wanneer je ouders weinig geld hebben, hoef je niet te lenen, maar krijg je een beurs. Deze beurs is hoger dan tijdens de oude regeling. Als je ouders je studie wel kunnen betalen, krijg je geen geld meer en zal je eventueel moeten lenen. Dat klinkt misschien niet aantrekkelijk, maar betekent wel dat de samenleving geen extra kosten draagt voor jouw studententijd. De bakker betaalt niet voor de opleiding van de advocaat. Tenzij die advocaat uit een gezin komt dat geen geld heeft voor een studie.

Bovendien krijgen mensen die gestudeerd hebben over het algemeen een hoger salaris. Voor de meeste afgestudeerden moet het afbetalen van een studieschuld geen groot probleem zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Niet iedereen die een studie heeft afgerond vindt werk. Niet iedereen krijgt een goedbetaalde baan. Maar hier houdt de overheid rekening mee. Pas wanneer je inkomen hoog genoeg is, ga je afbetalen. Verdien je nooit voldoende om de schuld af te lossen, dan wordt deze uiteindelijk kwijtgescholden.

Dat het leenstelsel in principe een sociaal plan is, betekent overigens niet dat aan het systeem niets te verbeteren valt. Bij de invoering had de communicatie beter gekund. Het was niet voor iedereen duidelijk dat studenten uit gezinnen met een laag inkomen een beurs krijgen. Daarnaast is het voor afgestudeerden met een schuld moeilijk om een hypotheek te krijgen. Ook blijken er bepaalde groepen in de samenleving te zijn die in het leenstelsel minder snel aan een studie beginnen. Havo-scholieren met ouders in de bijstand bijvoorbeeld. Voor al deze problemen moeten er oplossingen komen. Het inkomen van je ouders mag namelijk nooit bepalen of je wel of niet gaat studeren.

Rood en DWARS zijn wel tegen het leenstelsel. Of tegen het ‘schuldenstelsel’, zoals Rood het graag noemt. Dat is een boodschap die makkelijker te verkopen is. Als je aan een student vraagt of het fijner is om geld te krijgen of geld te lenen, zal de keuze niet lastig zijn. Bij ons verhaal is er wat extra uitleg nodig. Dat maakt ons standpunt niet minder goed, maar wel minder eenvoudig.

Toch organiseerden wij samen met onder andere Rood en DWARS een demonstratie die alles te maken had met het leenstelsel. Dit kabinet wil namelijk de rente van de lening verhogen. En dat het kabinet niet aan studenten mag verdienen, is iets waar we het alle drie hartgrondig over eens zijn. Met de slogan ‘Studenten zijn geen melkkoeien’ liepen we met vierhonderd jongeren door Amsterdam. Hoewel het niet het oorspronkelijke doel was, werd de demonstratie ook gebruikt om kritiek te uiten op de invoering van het leenstelsel. Het is de vraag of naast die kritiek ons genuanceerdere verhaal bij het publiek is aangekomen.

Maar wat is het alternatief? Niet in opstand komen tegen zo’n idioot plan? Een eigen actie organiseren? Met alleen de JS krijg je nooit een paar honderd man op de been en het levert ook niet snel de media-aandacht op die naar deze demonstratie ging. Het is daarom ontzettend belangrijk toch de samenwerking op te zoeken. In plaats van de verschillen te benadrukken, moeten we kijken naar waar we het wel met andere PJO’s en belangenorganisaties eens zijn. Samen bereiken we zoveel meer dan alleen.

Categorieën: Blog, Onderwijs

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA