Stop nu alle beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen

De JS steunt de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Pixaby-janeb13

In de bestrijding van het coronavirus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen.

Daarom steunen wij de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie en de ambassadeur ‘kom uit je schuld’ aan het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso om een coulante houding aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden.

We roepen hen op de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de coronamaatregelen.

  • Stop met nieuwe invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen.
  • Geen verhogingen, boetes en renten op achterstanden.
  • Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.
  • Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is gedurende de gestelde periode.
  • Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkeringen worden ruimhartig toegekend zonder teveel administratieve eisen.
  • De BBZ (bijstand zelfstandigen) wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de hoogte zijn van de mogelijkheid.
  • Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen van het eigen risico (veelal 380 euro), als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Daarom roepen wij op hen uit te zonderen van eigen risico.

Categorieën: Economie & arbeidsmarkt, Wonen & verkeer, Zorg

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA