Steun de JS standpunten

De amendementen van de Jonge Socialisten op het verkiezingsprogramma van de PvdA

Steun de JS Standpunten

Wij – de Jonge Socialisten – nemen op onze congressen regelmatig standpunten in. Deze punten zouden wij graag verwezenlijkt zien worden en een goed moment om een stap in die richting te zetten is het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het programma dat wij graag zien als het handvat waarmee we de toekomst van Nederland socialer en fatsoenlijker kunnen maken. Om die reden hebben wij een tien tal amendementen geschreven en ingediend bij de PvdA ledenkamer. Steun jij deze eventuele wijzigingen? Onderteken deze dan gauw via de links hieronder. Je klikt eenvoudig op het amendement dat je steunt en vervolgens op het duimpje omhoog.

De amendementen

1. Openbaar onderwijs als standaard

Een onderwijssysteem waar religie een basis vormt is niet meer van deze tijd. Dit resultaat van een uitruil honderd jaar geleden voor het algemeen kiesrecht zorgt ervoor dat veel kinderen niet zichzelf kunnen zijn op school. Bijvoorbeeld de “homoseksuele levenswijze”, zoals religieuze scholen het noemen, wordt op dit moment vaak afgekeurd. Ouders moeten dit onderschrijven door een verklaring te ondertekenen Met het verbieden van verklaringen, is de wortel van het probleem niet aangepakt. Het onderwijs moet niet een plek zijn waar kinderen worden getraind om precies in de religie van hun ouders of een kerk te passen. Onderwijs moet een omgeving zijn waar kinderen de vrijheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. Daarom werken we op termijn toe naar een schoolsysteem waar openbaar bijzonder onderwijs en openbaar regulier onderwijs de standaard zijn.

Steun: Openbaar onderwijs als standaard

2. Verhogen minimumjeugdloon

Niet alleen moet het minimum jeugdloon worden afgeschaft vanaf achttien jaar. Op dit moment verdienen 15-jarigen een hongerloontje van minimaal 2,91- tot 3,24 euro per uur. Daarom gaan werkende jongeren voortaan minimaal 5 euro per uur verdienen ongeacht hun leeftijd. Zodra ze dichter bij de 18 komen gaat dit bedrag, net als nu, omhoog.

Steun: Verhogen minimumjeugdloon

3. Minimum stagevergoeding

Werkgevers gebruiken stagiairs nog te vaak als gratis personeel. Dat terwijl het werk dat studenten leveren vaak van groot belang is voor een bedrijf. Daarbij is een student vaak fulltime bezig met het werk en kan daardoor niet bijverdienen om de huur, eten en een fatsoenlijke winterjas te betalen. Daarom dient er een wettelijk minimum van 5 euro per uur te komen voor de stagevergoeding.

Steun: Minimum stagevergoeding

4. Niet meewegen studieschuld

Het huidige leenstelsel verplicht jongeren zich diep in de schulden steken om hun studie te kunnen betalen. Daardoor staan net afgestudeerde jongeren vaak 10- 0 achter als ze een woning willen kopen. Dit terwijl de vereisten voor het aflossen van de studieschuld heel laag zijn. Daarom mag de studieschuld van jongeren niet meewegen bij het kopen van een woning. De zin: “Ook willen we dat de studieschuld minder zwaar meeweegt bij het kopen van een woning” veranderen in “Ook willen we dat de studieschuld niet meeweegt bij het kopen van een woning”.

Steun: Niet meewegen studieschuld

5. Beschadigen of vernietigen van een ecosysteem strafbaar stellen

De mensheid is in haar bestaan afhankelijk van de natuur. De natuur is van levensbelang, maar staat in Nederland onder druk, met negatieve gevolgen voor onze volksgezondheid en economie. Daarom wordt ecocide, het beschadigen of vernietigen van een ecosysteem, in het Nederlandse recht opgenomen als misdrijf.

Steun: Beschadigen of vernietigen van een ecosysteem strafbaar stellen

6. Naar een democratische republiek

In een democratische samenleving is het belangrijk om te streven naar een gelijke behandeling van elk mens. Elke stem telt evenveel en elk mensenleven telt net zo zwaar. Niemand telt meer mee dan een ander. En zeker niet op basis van de familie waarin iemand is geboren. Ook aan het hoofd van onze democratie moet deze gelijkheid centraal staan. Onze Koning is alleen maar Staatshoofd geworden vanwege zijn familie. Alleen maar vanwege de voorrang die hij van kinds af aan heeft gehad. Het Koningshuis heeft dan ook geen plaats binnen onze democratie. Daarom werken we op termijn toe naar een Nederlandse Republiek.

Steun: Naar een democratische republiek

7. Een democratische unie

Op dit moment heeft het democratisch hart van de Europese Unie, het Europees Parlement, heel weinig te zeggen over het beleid dat wordt gemaakt. Dit terwijl de democratie juist een heel belangrijk beginsel is bij Europese landen. Daarom streven we naar verdere verdieping van de Europese democratie waarin de verhoudingen tussen kiezers, het Europees Parlement en de Europese Commissie meer lijken op de situatie in het Nederlandse parlement.

Steun: Een democratische unie

8. Belasting voor veelvliegen

Vaak het vliegtuig nemen, moet worden ontmoedigd. Gezinnen die één keer per jaar het vliegtuig nemen om van hun zuurverdiende centen een vakantie te kunnen betalen, vormen niet de grootste vervuilers. Juist wanneer het vliegtuig veelvuldig wordt gebruikt voor reizen, brengt dat een enorme milieuschade met zich mee. Daarom willen we een progressieve belasting voor veelvliegen. Hoe vaker er voor vliegen wordt gekozen, hoe hoger de belasting.

Steun: Belasting voor veelvliegen

9. Internationale werkstandaard

In Nederland willen we dat iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en zich niet dood werkt. Daarom moet je hier met 40 uur in de week werken kunnen rondkomen. Dit moeten we niet alleen binnen onze eigen landsgrenzen houden. Ook in de rest van de wereld moeten mensen niet 80 uur hoeven werken om überhaupt te kunnen leven. Daarom moeten alle mensen die werken aan de goederen en diensten die wij importeren met 40 uur per week werken in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Wanneer dit niet het geval is, staan er financiële maatregelen tegenover.

Steun: Internationale werkstandaard

10. De Internationale als internationaal volkslied

Ondanks dat in Nederland alles er netjes uitziet en een groot deel van de bevolking er een beter leven op nahoudt dan honderd jaar geleden, is dat wereldwijd een streven dat nog niet bijna is behaald. Het doorgeslagen kapitalistische denken heeft ervoor gezorgd dat het grootste deel van de wereldbevolking wordt uitgeknepen en onder slechte omstandigheden leeft om te werken. Dat kan en moet anders. We moeten de onderdrukten op aarde verenigen en symbolisch de vuist maken tegen grote bedrijven die profiteren van het doorgeslagen kapitalisme. Daarom moet de Internationale hét internationale volkslied worden.

Steun: De Internationale als internationaal volkslied

Amendementen die wij omarmen

De volgende amendementen op het verkiezingsprogramma zijn niet door de JS ingediend. Deze willen we echter wel onder de aandacht brengen. Ben jij het nou eens met een van de volgde voorstellen? Steun deze dan vooral ook!

1. Spoorlijn tussen Utrecht en Breda

De spoorlijn Breda-Utrecht is een van de ontbrekende schakels in het Nederlands spoornetwerk. Bij een duurzame toekomst hoort duurzaam transport. Om de reiziger/forens te verleiden om tussen Utrecht en Breda voor de trein te kiezen, moet de reistijd worden verkort. Een spoorlijn Utrecht-Breda biedt hier een oplossing. Daarnaast zou deze spoorlijn voor een ontlasting van Rotterdam Centraal zorgen. Door verschillende rapporten en commissies (Commissie-Nijpels, onderzoek BAM en Goudappel Coffeng) wordt al gesteld dat een spoorlijn tussen Utrecht en Breda levensvatbaar zou zijn. Deze investering kan betaald worden uit het Nationaal Groeifonds.

Steun: Spoorlijn tussen Utrecht en Breda

Tags: , , ,

Categorieën: Democratie & rechtsstaat, Partij van de Arbeid, Vereniging

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA