Stem voor onze amendementen

Het stemlokaal is open! Alle PvdA-leden kunnen stemmen op de amendementen op het verkiezingsprogramma. Maar de PvdA zou de PvdA niet zijn als er niet 299 amendementen waren ingediend. Daarom hierbij een handige gids van onze amendementen en waarom je die moet steunen! Iedereen krijgt een eigen link naar het stemlokaal, we kunnen dus geen linkjes meesturen. Omdat sommige van onze amendementen via de voorcongressen zijn ingediend, geven we ook aan wie de indiener is.

Voor toegang tot het stemlokaal moet je in je mail zoeken naar “Herinnering: stem mee in het Stemlokaal” van “PvdA | Ledendemocratie”. In die mail staat je persoonlijke link. Die klik je aan en dan ben je in het Stemlokaal.

Dringend steun gezocht voor het amendement Samen van elkaar leren in het onderwijs (Hoofdstuk 6, Amendement 156)

Voor ons amendement Samen van elkaar leren in het onderwijs (A156) zijn we nog dringend op zoek naar voorstemmers. Heb je dus geen tijd om het hele Stemlokaal te doorlopen, probeer dan wel even dit amendement te steunen. Dit kost je maar 1 minuut!

In onderstaand filmpje zie je hoe je binnen 1 minuut onze amendementen uit hoofdstuk 6 kunt steunen.

Samen van elkaar leren in het onderwijs (Hoofdstuk 6, Amendement A156)

In Nederland blijft een dubbeltje in het onderwijs te veel een dubbeltje, al veel eerder dan in andere landen om ons heen worden vroeg- en laatbloeiers naar een ander onderwijsniveau gestuurd. Het wegselecteren van laatbloeiers kan betekenen dat ze nooit zullen bloeien. Door jongeren langer bij elkaar in de klas te laten zitten wordt het makkelijker te switchen tussen de drie voorgestelde onderwijsstromingen. Daarnaast kunnen kinderen kunnen door langer bij elkaar in de klas te zitten meer van elkaar leren. Nu scheiden we op 12-jarige leeftijd kinderen voor de rest van hun leven. Een verbonden samenleving begint al op school als kinderen door samen in de klas te zitten minder in compleet verschillende werelden leven. Samen werkt beter!

Collegegeldvrije jaren (H6, A172)

De wereld verandert, de arbeidsmarkt verandert en daarom moet ons onderwijs ook veranderen. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin je meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moet je goed zijn opgeleid je kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. Iedereen zou tien collegegeldvrije jaren moeten hebben; zes jaar voltijd en vier jaar deeltijd. Hiermee kan iedereen gratis een volledige studie volgen en gedurende iemands carrière ook nog meerdere malen een deeltijdstudie volgen. Dit maakt een leven lang leren voor iedereen toegankelijk!

Stopformulieren (H1, A3)

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan ‘witte’ Nederlanders. ‘Etnisch profileren’ is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het draagt bij aan een negatieve beeldvorming over etnische minderheden, schaadt de legitimiteit van de Nederlandse politie en is waarschijnlijk niet effectief voor de bestrijding van criminaliteit. In het buitenland zijn er oplossingen bewezen effectief geweest om etnisch profileren te voorkomen. Op de ledenraad van 4 juni is al een motie aangenomen om de aanbevelingen van het Onderhuids Manifest op te nemen in het verkiezingsprogramma en ons hard te maken voor het gebruik maken van bewezen effectieve oplossingen uit het buitenland, zoals stopformulieren. Hoog tijd dus om dit ook in het verkiezingsprogramma op te nemen. Beter goed gejat dan slecht verzonnen.

Maximaal €1000 collegegeld (H6, A171)

Ombudspersoon voor toekomstige generaties (H9, A230, op naam van de afdeling Limburg)

Transparantie zorgkosten (H8, A189)

Stoppen met dubbel betalen voor medicijnen (H8, A190)

Toegankelijke democratie (H1, A10)

Categorieën: Partij van de Arbeid

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA