Statement – Het vrije woord

De JS spreekt maakt een statement over vrijheid van meningsuiting in de weken na de gruwelijke gebeurtenissen in Frankrijk

Statement over het vrije woord 2

De tijd stond de afgelopen weken stil. Een akelige stilte in navolging van aanslagen gericht tegen het vrije woord. Dat vrije woord zit in elke handeling en elk gesprek waar we in ons dagelijks leven mee bezig zijn. Het dagelijks leven waar we vanaf onze jongste jaren voor getraind worden. Een taak die duizenden docenten op zich nemen. De één doet dat door ons meerdere talen bij te brengen en de ander zoekt naar een open debat met de leerlingen. Een debat waar we ons beseffen dat iedereen op een andere manier naar de wereld kijkt en dat een afwijkende mening een groot goed is.

Dat grote goed is in Frankrijk op extreme wijze aangetast. Zeg gerust, aangevallen en onteerd. Een leraar die zijn leerlingen leert hun passie te volgen en leert hoe je met het vrije woord moet omgaan, heeft dat met de dood moeten bekopen. De brute moord op docent Patty heeft ons allemaal in grote shock gebracht. Een shock die ons bevestigt hoe groot het belang is van lessen in het teken van vrijheid van meningsuiting. Met name in een samenleving waarin iedereen een eigen religieuze overtuiging mag nastreven, is het belangrijk dat kinderen leren hoe we verstandig omgaan met vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging. Vrijheid is namelijk niet vanzelfsprekend.

Ook in de straten van Wenen laat de stilte ons stilstaan bij onze fragiele samenleving. De ontering die Wenen heeft geteisterd, zorgt voor ongeloof en verdriet. Een teistering waarbij vier onschuldige mensen op brute wijze zijn vermoord vanwege de zelfbenoemde heilige geloofsovertuiging van enkele individuen. Wij hopen dat de Nederlandse overheid er preventief en repressief op toe blijft zien dat zulke aanslagen voorkomen worden. Radicalisering moet aan de ene kant bespreekbaar zijn in de klas waar kinderen leren elkaars mening te respecteren en moet aan de andere kant bestreden worden door jongerenteams in wijken.

Niet alleen in het westen zijn er onschuldige slachtoffers getroffen door de aanslagen. Een universiteit in Afghanistan, Kabul University, zit in een diepe rouw. Er zijn volgens nieuwsbronnen waaruit blijkt dat er negentien mensen gedood zijn. Ook zijn er meer dan 22 slachtoffers gewond geraakt. Op het moment was er een boekenbeurs gaande. Ook daar is het onderwijs weer geraakt. Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen, heeft Nelson Mandela ons eerder verteld. Wij hopen dat studenten wereldwijd zich blijven ontwikkelen om de wereld een stuk mooier te maken. Wij staan solidair met alle slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door de kogel.

We moeten ons blijven uitspreken tegen radicale motieven voor geweld en wij staan solidair met alle slachtoffers die de afgelopen periode geraakt zijn. Wij hopen dat de golf van terrorisme en radicalisering zal stoppen en blijven ons hard maken voor een solidaire samenleving.

Tags: ,

Categorieën: Algemeen, Internationale Politiek

Op de hoogte blijven van de JS?
Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA